Innovation Box – opublikowano projekt wyjaśnień dotyczący stosowania nowej ulgi podatkowej

17/04/19

12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji ws. nowej ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r., tzw. Innovation Box (IP Box), wraz z projektem wyjaśnień dotyczących jej stosowania.

Czym jest innovation Box?

Innovation Box

Innovation Box polega na możliwości obniżenia poziomu opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej do 5%, przy czym wysokość ww. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu.

Podstawą do takiej corocznej korekty dochodów jest relacja skumulowanych kosztów wytworzenia danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa.

Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box przysługuje prawo do korzystania z tej preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.

 

View more

Wyjaśnienie metody kalkulacji dochodu

Projekt wyjaśnień zawiera m.in. wyjaśnienie sposobu kalkulacji dochodu podlegającego IP Box wraz z konkretnymi przykładami praktycznego podejścia do niej, w tym w przypadku prowadzenia działalności objętej zwolnieniem strefowym czy uzyskiwania dochodu z licencji na oprogramowanie.

Przedstawiona została również propozycja kalkulacji współczynnika korekcyjnego, m.in. w przypadku korzystania z dotacji.

Niestety, projekt w dalszym ciągu nie wyjaśnia precyzyjnie jak podejść do kalkulacji dochodu w sytuacji uwzględnienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie produktu lub usługi.

View more

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Warunkiem do skorzystania z preferencji ma być prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej, którą podatnik będzie w stanie udowodnić przy pomocy posiadanej dokumentacji. Projekt zawiera w tym zakresie szereg wytycznych ewidencyjnych, jak np. posiadanie wykazu uczestniczących w nim osób. W tym zakresie podatnik zobowiązany byłby również wskazać jaka część wynagrodzenia danego pracownika dotyczy prac związanych z wytwarzaniem IP.

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

View more

Status wyjaśnień

Ministerstwo rozpocznie teraz publiczne konsultacje ws. projektu wyjaśnień. Należy spodziewać się, że zakończą się jeszcze w 2019 r. w celu umożliwienia skorzystania z Innovation Box za już trwający rok podatkowy.

 

View more

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Partner

Tel.: +48 502 184 961

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

Tel.: +48 502 184 206

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 507 208

Barbara Brzezińska

Menedżer

Tel.: +48 519 507 467

Obserwuj nas