Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce | Pobór podatku jest legalny

Sąd UE w wyroku z 16 maja 2019 roku stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej w zakresie polskich przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, uchwalonych 6 lipca 2016 roku. Wyrok jest nieprawomocny.  

Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została uchwalona 6 lipca 2016 roku (Ustawa). Zgodnie z przepisami Ustawy, podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodu ponad 17 mln PLN miesięcznie. Podatek ma charakter progresywny i przewiduje dwie stawki podatkowe:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Postępowanie przed Komisją

We wrześniu 2016 r. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie zasad prawa unijnego. Zdaniem Komisji, danina stanowiła faworyzowanie mniejszych pomiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną i naruszała unijne zasady dotyczące pomocy publicznej i wydała decyzję nakazującą zawieszenie stosowania przepisów. W odpowiedzi Polska zawiesiła obowiązywanie ustawy do 31 grudnia 2019 r., jednocześnie składając skargę do Sądu (UE).

Wyrok Sądu UE

16 maja 2019 r. Sąd (UE) wydał Wyrok w sprawie skargi rządu Polski na decyzję Komisji. Rozstrzygnięcie nie jest jeszcze prawomocne, jednakże zgodnie z uzasadnieniem, Komisja „nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku”. Tym samym Sąd (UE) uznał, że decyzja Komisji jest nieważna, zatem Polska będzie mogła wprowadzić przepisy w życie. Komisja ma 60 dni na odwołanie się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości. 

Co dalej z podatkiem handlowym?

Po uprawomocnieniu się wyroku należy spodziewać się, że pobór nowej daniny zostanie wznowiony. Zgodnie z informacjami medialnymi, Ministerstwo Finansów czeka na decyzję Komisji w sprawie odwołania. Będziemy monitorować dalsze kroki Ministerstwa. Jeśli mieliby Państwo dodatkowe pytania dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Partner

Tel.: +48 22 746 4907

Laura Strzemiecka

Menadżer

Tel.: +48 519 504 115

Obserwuj nas