Zmiany w sposobie sprzedaży i nabywania gazu płynnego LPG

Ministerstwo Finansów zaprezentowało pakiet rozporządzeń, które mają na celu rozszerzenie systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (popularny SENT) również o towary zaklasyfikowane do pozycji CN 2711 oraz 2901 (gaz płynny LPG).

Jest to kolejne narzędzie resortu w walce o uszczelnienie systemu podatkowego, które ma spowodować wzrost wpływów do budżetu państwa w zakresie kolejnych 10 lat o 6,1 mld zł.

Powyższe oznacza, że po wejściu w życie przedmiotowych rozporządzeń przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży, przewozu oraz nabyć gazu płynnego LPG będą zmuszeni bez względu na jego ilość do dokonywania zgłoszeń do rejestru zgłoszeń SENT. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć przykładowo wyrobów przemieszczanych jako zwolnione od akcyzy.

Po zgłoszeniu towaru przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towaru powinien otrzymać numer referencyjny oraz klucz zabezpieczający, które jest zobowiązany przekazać przewoźnikowi oraz odbiorcy, by mogli uzupełnić dane w systemie.

Przepisy regulujące funkcjonowanie SENT już w chwili obecnej przewidują kary finansowe z tytułu braku takiego zgłoszenie albo uzupełnienia takiego zgłoszenia.

Należy jednak podkreślić, iż regulacje przewidują rozbudowany system kar. Przykładowo, w przypadku stwierdzenia , że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi zgłoszonemu, organ może nałożyć karę w wysokości 46% różnicy  wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 tys. zł.

Jak możemy pomóc?

Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jest to więc dość krótki termin aby przygotować się do nadchodzących zmian, w szczególności dla podmiotów które nie miały wcześniej styczności z SENT-em. Ministerstwo szacuje, że już w 2019 r. wprowadzenie tych przepisów ma przynieść do budżetu dodatkowych około 50 mln zł.

Z uwagi na nasze bogate doświadczenie będziemy w stanie:

  • Dokonać rejestracji Państwa przedsiębiorstwa na wymaganej platformie PUESC.
  • Przeprowadzić dla Państwa szkolenie z zakresu funkcjonowania nowego systemu SENT oraz dokonać analizy Państwa transakcji w celu dopełnienia wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązków.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas