Skip to content Skip to footer

Loading Results

Polski Ład - 5 najważniejszych zachęt dla inwestorów

14 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (“MF”) opublikowało informację o kolejnych planowanych zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu, natomiast 18 i 22 czerwca na stronie MF pojawił się projekt ustawy dotyczący planowanych zmian.  Zmiany mają zachęcić inwestorów strategicznych oraz wprowadzić rozwiązania wspierające prowadzenie działalności gospodarczej oraz innowacje.

Dodatkowo, 28 czerwca 2021 r. MF opublikowało informację o tzw. Programie repatriacji kapitału do Polski w ramach Polskiego Ładu.

Zestawienie przygotowane jest na podstawie prezentowanych w trakcie konferencji założeń programowych, informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów oraz analiz własnych.

Zgodnie z komunikatem MF najważniejsze z przedstawionych zmian to:

1. Jedno okienko dla dużych inwestorów: Centrum Obsługi Inwestora (Investor Desk)

Dla strategicznych klientów ma powstać Centrum Obsługi Inwestora, które będzie miało na celu dbanie o ich kompleksową obsługę (m.in. wydawanie Interpretacji 590 – szerzej poniżej – oraz bieżąca obsługa firmy). Kluczowe inwestycje będą bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów.

 2. Interpretacja 590, czyli przygotowane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów porozumienie inwestycyjne

Podatkowe konsekwencje dużych inwestycji dotyczą zarówno podatku PIT, CIT, VAT, jak i akcyzy, podatku od nieruchomości czy cła. Każdy podatek to obecnie oddzielna interpretacja podatkowa, wydawana przez inny organ. Zgodnie z informacjami podanymi przez MF, porozumienie inwestycyjne ma być umową w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji, zawierana na wniosek inwestora (-ów) a właściwym organem podatkowym.

Obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu takiego porozumienia z inwestorem, będzie ono obowiązywać przez 5 lat od daty wydania. Możliwe będą renegocjacje treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym związane z przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

3. Polska Spółka Holdingowa („PSH”)

Dywidenda otrzymywana przez PSH ze spółki zależnej ma być zwolniona z podatku w 95%. Podatek będzie pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Celem jest zachęta dla inwestorów spoza UE do zainwestowania w Polsce. Firmy pochodzące z Unii Europejskiej również mają skorzystać ze zmiany - będą mogli zdecydować czy skorzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji, czy z 95% już po roku.

Dodatkowo przewidywane jest pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów / akcji w spółkach zależnych. Aktualnie, jeśli spółka decyduje o sprzedaży swojej spółki zależnej, to od zbycia udziałów płaci 19% CIT.

Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych zwolnień ma być posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.

4. Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”)

Planowane założenia obejmują m.in.:

  • Zmniejszenie wymogu dot. przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK do 250 000 zł (obecnie jest to 500 000 zł.).
  • Likwidację warunku dotyczącego zakazu powiązań spółek zależnych wchodzących w skład PGK (obecnie spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK).
  • Dopuszczenie połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek w grupie.
  • Likwidację warunku rentowności na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach (obecnie PGK powinna osiągać w każdym roku podatkowym udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%).
  • Otwarcie możliwości rozliczania strat, które spółka skumulowała przed wejściem do grupy (obecnie spółki, które tworzą PGK nie mogą rozliczać strat, które skumulowały przed wejściem do Grupy).

5. Program Voluntary Disclosure

W ramach Programu Repatriacji Kapitału MF proponuje zrealizowanie w Polsce Voluntary Disclosure Programme - program sprowadzania do kraju środków, które zostały wyprowadzone przez firmy, stosujące ryzykowną politykę podatkową.

Narzędziem do repatriacji kapitału do Polski ma być tzw. ryczałt przejściowy. Podatnik, który ujawni urzędowi stosowaną przez siebie ryzykowną praktykę będzie mógł opodatkować nie ujawniony wcześniej dochód lub kapitał ryczałtowym podatkiem o niskiej stawce (8% ryczałt przejściowy od dochodu lub zapłata 2% podatku od wartości nieznanego fiskusowi majątku).  Zadeklarowany w ten sposób dochód będzie zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Z programu będzie można skorzystać tylko raz.

Program nie obejmie efektów przestępstw (także skarbowych). Wyłączone zostaną również sprawy związane z podatkiem VAT. Dotyczyć będzie wyłącznie podatków dochodowych. Chodzi m.in. o nieujawnione dochody np. z posiadania udziałów w spółkach zagranicznych, z instrumentów finansowych czy z nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 568

Marcin Jaworski

Marcin Jaworski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 838

Obserwuj nas