VAT's up? Numer 2/2018

06/11/18

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w IV kwartale tego roku, ma zostać przyjęty projekt zmian w zakresie rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Projekt będzie przewidywał wydłużenie obowiązywania obecnego systemu klasyfikacji dla celów VAT oraz podatków dochodowych (PKWiU 2008) do końca 2019 r. Wprost natomiast wskazano, że od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT wraz z nowym systemem klasyfikacji. 

 

Taka informacja stanowi potwierdzenie dotychczasowych doniesień prasowych, z których wynikało że Ministerstwo Finansów chce zapewnić przedsiębiorcom możliwość spokojnego, wydłużonego okresu dostosowania się do nadchodzących zmian, które w sposób znaczący wpłyną na prowadzoną przez nich działalność.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy będą mieli około 12 miesięcy (jeśli projekt ukaże się zgodnie z zapowiedziami resortu w połowie listopada i zostanie uchwalony do końca tego roku/na początku przyszłego) na przeanalizowanie:

  • kupowanych i sprzedawanych towarów w celu ich właściwego zaklasyfikowania do kodów CN, tak aby na dzień 1 stycznia 2020 r. posługiwać się klasyfikacją, która zapewni prawidłowe stosowanie stawek VAT;
  • wykorzystywanych i realizowanych usług w celu dokonania ich właściwego przeklasyfikowania do PKWiU 2015. 

Jakie narzędzia w rękach przedsiębiorców?

Podstawowym pytaniem, które na pewno pojawi się po stronie przedsiębiorców, jest to, czy będą zmuszeni dokonywać zmian dostosowawczych we własnym zakresie, czy też będą mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie/wytyczne ze strony resortu finansów.

Kwestią, która mogłaby zapewnić przedsiębiorcom pewność w stosowaniu klasyfikacji jest zapewnienie możliwości występowania o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) właśnie w okresie przejściowym, czyli jeszcze przed 1 stycznia 2020 r. Wówczas przedsiębiorcy w zakresie towarów, co do których posiadają największe wątpliwości klasyfikacyjne, mogliby uzyskać prawnie wiążącą decyzję. Należy jednak się spodziewać, że w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania masowe składanie wniosków o wydanie WIS przez przedsiębiorców spowoduje powstanie opóźnień w ich wydawaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, niezwykle istotne jest podjęcie działań dostosowawczych odpowiednio wcześniej. Ważne jest, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości klasyfikacyjne w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa i tym samym zapewnić poprawność rozliczeń w zakresie podatku VAT w obliczu nadchodzących zmian.

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas