VAT’s up? Numer 6/2017

W bieżącym numerze naszej publikacji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kolejne działania podejmowane przez administrację podatkową w celu uszczelnienia systemu VAT – tym razem chodzi o ogłoszone konsultacje w sprawie opracowania listy przesłanek „dobrej wiary” podatnika. 

Dodatkowo piszemy o negatywnym stanowisku Komisji Europejskiej w sprawie polskiego podatku handlowego, interpretacji ogólnej MF istotnej dla branży finansowej oraz ważnym dla branży nieruchomościowej wyroku NSA.


Czy wiesz, że…?

Tekst jednolity ogłoszony 24 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw jest trzecią wersją jednolitego tekstu ustawy o VAT

Ruszyły konsultacje ws. należytej staranności w VAT

30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji podatkowych
w sprawie zachowania tzw. „dobrej wiary” i należytej staranności podatników VAT.

Celem konsultacji jest stworzenie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy
w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przesłanki te będą dotyczyć trzech kryteriów: podmiotowego (formalne aspekty transakcji), przedmiotowego (ekonomiczna natura transakcji) oraz przebiegu samej transakcji.

Stworzenie listy przesłanek pozwalających na ustalenie należytej staranności podatnika - bądź jej braku - z pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Konsultacje mają potrwać do 28 lipca 2017 r.

KE - Polski podatek handlowy narusza unijne zasady

W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której stwierdziła, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. KE uznała,
że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów, przedsiębiorstwa
o niskich obrotach osiągają nieuzasadnioną przewagę nad większymi konkurentami.

Podjęta decyzja nakłada na Polskę obowiązek zlikwidowania nieuczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw wynikającej z przepisów o podatku handlowym i przywrócenia równego traktowania na rynku.

Decyzja KE stawia pod znakiem zapytania wprowadzenie podatku handlowego, z którego dochód był zaplanowany w tegorocznym budżecie.

Interpretacja ogólna MF – zwolnienie z VAT czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze

Minister Finansów wydał w dniu 30 czerwca 2017 r. interpretację ogólną w zakresie zwolnienia z VAT czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych – w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r.

W wyjaśnieniach skierowanych do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, Minister stwierdził, że zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT objęte są czynności, których efektem jest realizacja transakcji płatniczej w zakresie wypłaty lub transferu środków pieniężnych (która bez nich nie byłaby możliwa). Natomiast ze zwolnienia nie korzystają usługi wykonywane przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart, które uznane są za czynności o charakterze administracyjnym i technicznym, czyli np. usługi sporządzania raportów czy usługi szkoleniowe.

NSA: Fundamenty to nie budynek

W dniu 18 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że sprzedaż działki z naniesieniami wraz z częściowo wykonanymi podejściami przyłączy mediów nie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

W tezie wyroku NSA podkreślił, że przedmiotem zwolnienia z art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy
o VAT objęte są jedynie takie budynki, budowle lub ich części, które po wybudowaniu lub ulepszeniu nadają się do „oddania do użytkowania”. Tym samym wykluczono z zakresu przedmiotowego zwolnienia obiekty, które mają jedynie wylane ławy oraz ściany fundamentowe żelbetowe z częściowo wykonanymi podejściami przyłączy mediów.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Maciej Dybaś

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 182

Obserwuj nas