VAT's up? Numer 1/2018

16/10/18

Nowa matryca stawek VAT

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów w połowie listopada 2018 r. ma zostać opublikowany projekt nowej matrycy stawek VAT, która wprowadzi rewolucyjne zmiany zarówno dla podmiotów produkujących oraz dystrybuujących towary jak i świadczących usług.

Poniżej przedstawiamy kwestie, które w naszej ocenie będę odgrywać decydującą rolę w kształcie przyszłej nowelizacji.

 

Klasyfikacja taryfowa (CN), ale co ze zmianami w jej zakresie?

Nowelizacja ma doprowadzić do zastąpienia dla celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług przez Nomenklaturę Scaloną (CN). Warto jednak podkreślić, iż co roku, najpóźniej do dnia 31 października, w Dzienniku Urzędowym UE publikowana jest zaktualizowana wersja Nomenklatury Scalonej obowiązująca na rok następny. W praktyce bardzo częstym przypadkiem jest, że w wyniku jej publikacji niektóre kody CN zostają zastąpione przez inne lub też po prostu zostają usunięte z systemu. W konsekwencji może to potencjalnie zmuszać ustawodawcę (a w praktyce również przedsiębiorców) do dokonywania corocznego przeglądu wprowadzonych kodów CN pod kątem ich aktualności.

Wiążąca Informacja Stawkowa – jaki będzie jej kształt?

Z dostępnych informacji wynika, że nowelizacja ma również wprowadzić nową instytucję w krajowym porządku prawnym – Wiążącą Informację Stawkową (WIS), która ma przybrać formę decyzji administracyjnej, prawnie wiążącej zarówno dla podatników jak i organów podatkowych.
W porównaniu z obecnym systemem, bazującym na opiniach wydawanych przez urzędy statystyczne, jest to milowy krok, zabezpieczający sytuację podatkową spółek. Należy jednak wskazać, że to szczegóły będą decydować o tym, jak użyteczne będzie to narzędzie. Konstruując nowe narzędzie ustawodawca powinien bowiem uwzględnić doświadczenie organów i przedsiębiorców  w stosowaniu dwóch podobnych instytucji: Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA).

I tak korzystając z pozytywnych wzorców należałoby wskazać przykładowo na potrzebę wprowadzenia ogólnodostępnej bazy wydanych WIS, czy prowadzenia badań laboratoryjnych próbek towarów, załączanych do wniosków o wydanie WIS, tak aby wydana decyzja miała jak najbardziej obiektywny charakter. Z kolei w zakresie negatywnych przykładów, które nie zostały wdrożone w zakresie dwóch wspomnianych instytucji, należałoby rozważyć wprowadzenia instytucji Ogólnej Wiążącej Informacji Stawkowej (na wzór interpretacji ogólnej), czy możliwość wydania WIS dla więcej niż jednego towaru albo dla grupy towarów.

Relacja pomiędzy instytucjami klasyfikacyjnymi a WIS

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kwestię relacji pomiędzy instytucjami Wiążącej Informacji Taryfowej/Wiążącej Informacji Akcyzowej, które również określają kod CN i mają charakter decyzji administracyjnych a Wiążącą Informacją Stawkową. W tym zakresie, wydaje się być zasadnym chęć uniknięcia dublowania się regulacji. W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał Wiążącą Informację Taryfową, powinna ona również zostać uznawana przez organy podatkowe dla celów stosowania właściwej stawki VAT. Podobnie w zakresie WIA.

Kolejne kroki

Wydaje się, że w oczekiwaniu na projekt nowelizacji przedsiębiorcy mogą już podjąć pewne działania przygotowujące się do nadchodzących zmian. Takim działaniem jest z pewnością dokonanie przeglądu poprawności stosowanej klasyfikacji, tak aby nie powielać obecnych błędów w tym zakresie.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Obserwuj nas