NSA po raz kolejny pyta TSUE o polski VAT. Co to oznacza dla branży budowlanej?

30/11/17

NSA po raz kolejny pyta TSUE o polski VAT. Tym razem obawiać mogą się dostawcy i nabywcy usług budowlanych. 

Pytanie dotyczy ustalenia, czy w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych o momencie powstania obowiązku podatkowego powinien decydować moment faktycznego wykonania tych usług, czy też moment akceptacji wykonania robót przez zamawiającego. Problem dotyczył sytuacji, w której strony uzgodniły, że do wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót.

Utrwalona praktyka, że wykonanie usługi budowlanej następuje "po zejściu z placu budowy" może zmienić się, jeśli TSUE orzeknie, że ważniejszy jest protokół odbioru.

Ułatwienia dla dostawcy (dostawcy preferują naliczanie VAT, kiedy nabywca potwierdza chęć do ich przyjęcia i zapłaty faktury) mogą oznaczać problemy dla nabywców - być może dotychczas odliczali oni VAT zbyt wcześnie.

Postanowienie NSA z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. I FSK 65/16

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 952

Maciej Dybaś

Menedżer

Tel.: +48 519 507 182

Obserwuj nas