VAT's up? Odliczanie VAT z faktury wystawionej przez wykreślonego podatnika jest możliwe

Fakt, że wystawca faktury został wykreślony z rejestru jako podatnik, nie może automatycznie oznaczać ograniczenia prawa do odliczenia VAT

Ograniczenie odliczenia jest sytuacją nadzwyczajną, żeby walczyć z patologiami systemu, w tym wyłudzeniami VAT.

Trybunał uznał, że rumuńskie przepisy w zakresie VAT są niezgodne z prawem unijnym. W tak newralgicznej kwestii jak prawo do odliczenia, automatyzm odmowy nie jest dopuszczalny.

Powyższe jest kluczowe w kontekście działań polskiego fiskusa, wykreślającego polskich podatników z rejestru VAT. Oznacza bowiem, iż samo wykreślenie podatnika z rejestru, nie powinno oznaczać odmowy odliczenia po stronie nabywcy. Konieczne są dalsze działania, w tym ocena należytej staranności po stronie nabywcy.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-101/16 Paper Consult 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jacek Hawrysz

Associate

Tel.: +48 519 507 863

Obserwuj nas