Doskonalenie systemów zarządzania w administracji publicznej

Podnieś efektywność funkcjonujących procedur i rozwiązań w obszarze zarządzania

Oferujemy kompleksowe podejście do podnoszenia jakości funkcjonowania jednostek administracji publicznej poprzez wdrożenie efektywnych rozwiązań zarządczych np. zarządzania przez cele, kompetencje i procesy z uwzględnieniem kultury organizacyjnej jednostki oraz jej specyfiki.

Sprawdź, jakie korzyści możesz odnieść

 • Wzmocnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie,
 • Optymalizacja procesów w urzędzie,
 • Integracja dotychczas funkcjonujących procedur i rozwiązań w obszarze zarządzania,
 • Wspieranie partycypacyjnego modelu współpracy,
 • Wdrażanie rozwiązań w sposób zapewniający transfer wiedzy i utrzymanie rezultatów projektowych po zakończeniu doradztwa,
 • Wsparcie dopasowane do specyfiki oraz potrzeb urzędu poprzedzone diagnozą dojrzałości organizacyjnej,
 • Zarządzanie zmianą zapewniające akceptację wdrażanych rozwiązań,
 • Nowa jakość zarządzania w urzędach,
 • Rozwiązania wspierające kadrę kierowniczą w podejmowaniu trafnych decyzji zarządczych.

Wszystkie działania doradcze realizowane są we współpracy z pracownikami urzędu. Uważnie wsłuchujemy się w Państwa opinie i potrzeby, tak aby zaproponowane rozwiązania przyczyniły się zarówno do poprawy jakości zarządzania w organizacji, jak i do wzmocnienia wizerunku wśród interesariuszy.

Przykładowe sposoby realizacji projektu

Określenie stanu zarządzania w jednostce, jego silnych i słabych stron

Zarządzanie procesowe

 • Mapowanie procesów
 • Aktualizacja istniejących map procesów
 • Optymalizacja procesów
 • Wdrożenie narzędzi IT wspierających proces zarządzania procesowego

Zarządzanie przez cele

 • Wdrożenie metodologii i wsparcie w zakresie definiowania i kaskadowania celów
 • Wypracowanie systemu mierników
 • Opracowanie systemu monitorowania i komunikacji celów urzędu

Zarządzanie przez kompetencje

 • Budowa modelu kompetencyjnego
 • Oparcie systemu ZZL o model kompetencyjny
 • Warsztaty z zakresu zarządzania pracownikami dla kadry zarządzającej
 • Plan sukcesji w urzędzie

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń

Dyrektor, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 506 431

Krzysztof Burkot

Starszy menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 507 268

Obserwuj nas