Marketing terytorialny

Zwiększ atrakcyjność inwestycyjną swojego regionu i pozyskuj nowych inwestorów

Marketing gospodarczy w jednostkach samorządu terytorialnego

Z doświadczenia wiemy, że wdrożenie lub aktualizacja strategii i planu akcji dla działań promocyjnych miasta, gminy lub regionu istotnie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych, pomaga przyciągnąć nowych inwestorów i zwiększa rozpoznawalność regionu jako marki.

Sprawdź, jak możemy pomóc 

Dzięki współpracy z nami, władze samorządowe skutecznie realizują swoje cele:

  • Wspierają przedsiębiorców działających na terenie miasta, gminy lub regionu w realizacji działań eksportowych;
  • Zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, pozyskują nowych inwestorów, dzięki czemu wzmacniają lokalny rynek pracy;
  • Nawiązują głębszą współpracę z kluczowymi interesariuszami rozwoju biznesu w regionie i wykorzystują wynikające z niej szanse;
  • Wzmacniają ogólny wizerunek regionu, jako przyjaznego działaniom okołobiznesowym w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Wdrożenie lub aktualizacja strategii i planu akcji dla działań promocyjnych miasta, gminy lub regionu istotnie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych, pomaga przyciągnąć nowych inwestorów i zwiększa rozpoznawalność regionu jako marki.

Korzyści z realizacji projektu

  • Zwiększenie rozpoznawalności miasta/regionu jako marki,
  • Nawiązanie skutecznej współpracy między kluczowymi interesariuszami,
  • Przygotowanie narzędzi ułatwiających organizację działań promocyjnych np. wizyt dla inwestorów, broszur, szkoleń.

Realizacja projektu w 5 krokach

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń

Dyrektor, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 506 431

Krzysztof Burkot

Starszy menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 507 268

Obserwuj nas