18. badanie Global CEO Survey

78%

prezesów obawia się niepewności geopolitycznej

68%

szefów polskich firm uważa cyberzagrożenia za jedno z kluczowych wyzwań

14%

badanych w Polsce oczekuje wyższego wzrostu globalnej gospodarki


Badanie PwC Global CEO Survey przeprowadzamy już po raz 18. Tym razem porozmawialiśmy z 1366 prezesami spółek w 77 krajach. 

W obliczu wielu zmiennych dotyczących wyzwań geopolitycznych i biznesowych, nasze badanie stanowi prawdziwy barometr odczuć decydentów w globalnych korporacjach.

Pytamy respondentów o przewidywania dotyczące sytuacji ich firm, najistotniejsze trendy we współczesnej gospodarce oraz o plany dotyczące zmian w strategii działania i rozwoju.

Celem jest pokazanie jak firmy i ich szefowie przechodzą transformacje, jak dostosowują swoje modele biznesowe do nieustannej zmiany zachowań konsumentów, co nimi kieruje i jak mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.W tym roku widzimy dwa równoległe trendy – z jednej strony obserwujemy dużą ostrożność w ocenie perspektyw rozwoju gospodarki światowej, a z drugiej silne przekonanie o zdolności własnego biznesu do generowania przychodów i zaufanie, że wyzwania równoważone są przez szanse biznesowe

Adam Krasoń, prezes zarządu PwC Polska

Postrzeganie szans biznesowych jest w tym roku bardzo mocno związane z niestabilnością geopolityczną w poszczególnych regionach wskazywaną przez zarządzających na całym świecie

Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Skontaktuj się z nami

Witold Orłowski
Główny doradca ekonomiczny
Tel.: +48 22 746 4394
Email

Jakub Kurasz
Dyrektor, Lider ds. Komunikacji
Tel.: +48 601 289 381
Email

Obserwuj nas