Doradztwo księgowe i rynki kapitałowe

Nasz zespół świadczy usługi związane z raportowaniem informacji finansowej, zarówno w sprawozdaniach finansowych, jak też innych dokumentach zawierających dane finansowe. Wskazujemy najlepsze praktyki, aby publikowane raporty odpowiadały potrzebom związanym z wymogami wszystkich interesariuszy: zarządów, rad nadzorczych, akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, a także regulatorów rynku kapitałowego i finansowego.

Naszą rolą jest rozwiązywanie problemów księgowych i usprawnianie procesów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek.

Nasze projekty polegają między innymi na:

  • analizie procesów księgowych pod kątem ich efektywności i zgodności z aktualnymi standardami,
  • usprawnianiu procesów raportowania poprzez opracowywanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności spółki,
  • uzupełnieniu proponowanych rozwiązań innowacyjnymi narzędziami IT,
  • wspieraniu spółek w optymalizacji, konwersji, przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz wdrażaniu nowych standardów rachunkowości,
  • wspieraniu spółek w transakcjach na rynku kapitałowym,
  • szkoleniu profesjonalistów z MSR/MSSF, finansów oraz audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, a także coachingu.

Aktualności

Nowe wymogi raportowania bieżącego 2016

Od 3 lipca 2016 r. w wyniku wejścia w życie nowych regulacji unijnych – Market AbuseRegulation1 i przepisów wdrażających Market AbuseDirective2, całkowitej zmianie ulegnie system raportowania, któremu podlegają spółki giełdowe w Polsce.

Rozwiązanie analityczne IFRS 9

W 2018 W życie wchodzi nowa regulacja IFRS 9, która bezpośrednio dotyka wielu aspektów funkcjonowania banków. W praktyce dla banków oznacza to konieczność kalkulacji rezerw na portfolio kredytowym według nowych zasad

Zmiany w regulacjach MSSF

Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Publikacja zawierająca zestawienie i krótki opis wpływu wszystkich zmian w MSSF na lata 2017-2019, wraz z komentarzem ekspertów w dziedzinie sprawozdawczości finansowej.

Kontakty
Tomasz Konieczny
Partner
Tel.: +48 22 746 4285
Email
Piotr Urban
Partner
Tel.: +48 502 184 157
Email
Radomił Maślak
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 223
Email