Katarzyna Barańska

Katarzyna Barańska

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Katarzyna Barańska doradza klientom z sektora nieruchomości w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesu inwestycyjnego i projektów infrastrukturalnych.

Doświadczenie Katarzyny obejmuje doradztwo transakcyjne, w szczególności polegające na koordynacji projektów w zakresie zbywania, nabywania i refinansowania nieruchomości a także ich komercjalizacji, prowadzone na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych.

Katarzyna prowadziła szereg audytów prawnych nieruchomości oraz spółek (badania typu due diligence), w tym m.in. na rzecz deweloperów oraz banków finansujących a także podmitów z branży energetycznej, hotelarskiej i in. W swojej codziennej praktyce doradza także w zakresie złożonych aspektów procesu inwestycyjnego m.in. etapowanych pozwoleń na budowę, postępowań naprawczych, decyzji środowiskowych i in.

Ponadto, Katarzyna brała udział w projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prawnego (planowana budowa szkoły i spalarni śmieci), jak również projektach dotyczących zbywania mienia komunalnego i wydobycia gazu łupkowego (zabezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości, prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji uzyskiwanych przez inwestora).

Katarzyna reprezentowała klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości, spraw związanych z dekretem warszawskim i ustanawianiem użytkowania wieczystego.

Katarzyna prowadzi szkolenia i warsztaty o tematyce nieruchomościowej, w tym m.in. w zakresie prawa budowlanego, służebności, umowy deweloperskiej i in., a także jest autorem licznych artykułów w tym zakresie.

Przed dołączeniem do PwC Legal pracowała przez 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

Katarzyna jest doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym przy OIRP w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2014 roku obroniła rozprawę doktorską , przygotowaną pod opieką prof. Michała Kuleszy.

Doświadczenie

  • doradztwo transakcyjne
  • prawo cywilne
  • prawo administracyjne
  • prawo budowlane
  • projekty infrastrukturalne

Specjalizacja

  • Nieruchomości