Karolina Gałęzowska

Associate

Karolina specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym w szczególności prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z komunikacją elektroniczną, e-commerce oraz z  prawem lotniczym. Karolina wspiera klientów w zakresie postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług w Internecie. Pracowała dla wiodących spółek z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowni gospodarczych oraz podmiotów statystyki publicznej. Uczestniczyła w projektach audytowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem europejskich przepisów o ochronie danych osobowych do polskiego porządku prawnego, postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony danych Osobowych oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Contact details

Tel.: +48 519 506 842

Email