Adam Głąb

Menedżer w zespole telekomunikacji, mediów i technologii, PwC Polska

Contact details

Tel.: +48 519 507 833

Email