Marta Gocał

Marta Gocał

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Marta jest prawnikiem w PwC Legal. Specjalizuje się w różnych aspektach prawa korporacyjnego, handlowego i cywilnego, a także w fuzjach i przejęciach. Specjalizuje się również w restrukturyzacji grup kapitałowych i bieżącym wsparciu dla podmiotów gospodarczych.

Przeprowadziła szereg transakcji fuzji i przejęć, wraz z prowadzeniem i koordynowaniem procesów due diligence. Brała udział w złożonych procesach restrukturyzacji grup kapitałowych (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

Marta doradza również inwestorom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Polsce oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla klientów już obecnych na polskim rynku.

W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się prawne aspekty digitalizacji komunikacji biznesowej i administracyjnej, podpisu elektronicznego, elektronicznego przechowywania i archiwizacji dokumentów.