Skip to content Skip to footer

Loading Results

Bartosz Jasiołek

Bartosz Jasiołek

Partner, PwC Polska

Bartosz Jasiołek jest partnerem w dziale doradztwa podatkowego w Krakowie.

Bartosz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Kieruje działem doradztwa podatkowego PwC w Krakowie, który składa się z 40 profesjonalistów z różnych obszarów doradztwa podatkowego, np. podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, VAT, podatek od nieruchomości, specjalne strefy ekonomiczne i pomoc publiczna, obsługa księgowa i podatkowa przedsiębiorców. Bartosz i jego zespół świadczą usługi dla przedsiębiorstw działających na obszarze Polski południowej.

Dotychczas zdobyte doświadczenie dotyczy szerokiego spektrum zagadnień podatkowych związanych z podatkami dochodowymi, planowaniem podatkowym oraz licznymi postępowaniami podatkowymi dotyczącymi nadpłat podatku zakończonych sukcesem.

Bartosz szczególnie interesuje się segmentem rynku przedsiębiorstw prywatnych/rodzinnych. Jako ekspert PwC Bartosz opublikował wiele artykułów w takich czasopismach jak m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Harvard Business Review, Businessman Magazine, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy.

Contact details

Tel.: +48 502 184 508

Email