Jolanta Kokosińska

Jolanta Kokosińska

Partner, PwC Polska

Jolanta Kokosińska jest partnerem w dziale usług doradczych PwC w Polsce.

Wcześniej Jolanta pełniła rolę dyrektora grupy wycen i strategii w dziale usług doradczych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie w zakresie finansów i zarządzania, specjalizując się w doradztwie finansowym i strategicznym. 

Brała udział w realizacji licznych projektów związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją przedsiębiorstw oraz w pracy nad studiami sektorowymi. 

Od momentu objęcia funkcji dyrektora grupy wycen i strategii w Polsce uczestniczyła w wielu projektach, w tym m.in. wycenach spółek i przedsiębiorstw, wycenach prawa własności intelektualnej i wycenach na potrzeby Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.