Michał Mazur

Partner, PwC Polska

Michał Mazur jest partnerem w dziale doradztwa biznesowego.

W PwC jest światowym liderem Drone Powered Solutions - innowacyjnej linni usługiwej w ramach której oferowane jest doradztwo w zakresie wdrażania technologii dronowych w przemyśle, zaawansowana analityka obrazowa oraz rozwiązania machine learning i artificial intelligence wspierające analitykę obrazu. DPS świadczy usługi w ponad 20 krajach na świecie na wszystkich kontynentach, w Polsce jest zlokalizowane główne Centrum Kompetencji i zespoły ds. ML i AI.

Michał kieruje również w ramach 28 krajów CEE i CIS doradztwem dla sektora Transportu i Logistyki pracując z wiodącymi przedsiębiorstwami tego sektora.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Global Executive MBA w INSEAD.

Contact details

Tel.: +48 502 184 684

Email