Arwid Mednis

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny, PwC Polska

Dr Arwid Mednis specjalizuje się w prawie nowych technologii,  w tym prawie telekomunikacyjnym oraz ochronie danych osobowych. Zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej. Specjalnością Arwida jest także prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz partnerstwo publicznoprywatne. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa łączności elektronicznej, a także jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

Contact details

Tel.: +48 510 087 786

Email