Małgorzata Mroczkowska-Horne

Małgorzata Mroczkowska-Horne

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Małgorzata Mroczkowska-Horne, doradza w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych odpowiadających wymogom prawa konkurencji w Polsce i na arenie międzynarodowej. W swojej praktyce Małgorzata doradzała w szerokim spectrum spraw antymonopolowych oraz w zakresie kontroli koncentracji, m.in. w następujących sektorach: telekomunikacyjnym, finansów, ubezpieczeń, gazu i ropy naftowej oraz energetycznym. 

W zakresie jej specjalizacji znajdują się doradztwo w transakcjach, zarówno krajowych jak i wielojurysdykcyjnych, w zakresie prawa konkurencji, przejęć i fuzji, prawa nieruchomości, procesów prywatyzacyjnych i prawa pracy. Doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie prawne dotyczące sektorów regulowanych – farmaceutycznego, telekomunikacyjnego i energetycznego.

Wybrane doświadczenia zawodowe obejmują następujące sprawy: doradztwo na rzecz operatora telefonii komórkowej w zakresie zgodności z prawem antytrustowym; doradztwo dla koncernu farmaceutycznego w zakresie nabycia spółki giełdowej w Polsce; doradztwo w zakresie różnych aspektów systemów dystrybucji, w tym dystrybucji selektywnej, m.in. dla producenta dóbr luksusowych, spółek farmaceutycznych, producentów urządzeń AGD; doradztwo na rzecz koncernu farmaceutycznego w związku z problematyką handlu równoległego w świetle prawa konkurencji; doradztwo na rzecz koncernu telekomunikacyjnego w sprawie planowanego zbycia portalu internetowego; reprezentację koncernu z sektora gazu i ropy naftowej w sprawie międzynarodowych aspektów planowanego nabycia spółki; doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w sprawie planowanego nabycia aktywów bancassurance; reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami i sądami antymonopolowymi.

Małgorzata jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz pełni funkcję pozarządowego doradcy Prezesa UOKiK w ramach międzynarodowej sieci organów prawa konkurencji tj. International Competition Network.

Najnowsze wydanie prestiżowego raportu Legal 500 EMEA przyznało Małgorzacie status „rekomendowanego doradcy” w kategorii prawo konkurencji/antitrust.

Małgorzata jest radcą prawnym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w King’s College London University of London.

Przed dołączeniem do PwC Legal, Małgorzata pracowała przez blisko 20 lat w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, w ostatnich latach jako szef praktyki prawa konkurencji.