Mateusz Ordyk

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Mateusz Ordyk, counsel, jest odpowiedzialny w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się także w prawie bankowym, finansowym i korporacyjnym.

Mateusz ma rozległe doświadczenie w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału (oferty publiczne, finansowanie dłużne), jak również w doradztwie transakcyjnym związanym z rynkiem kapitałowym (fuzje i przejęcia). Doradza także w aspektach regulacyjnych związanych z działalnością banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej. 

Mateusz Ordyk jest radcą prawnym. Ukończył wydział prawa UMCS, podyplomowe studia z zakresu giełdy i rynków finansowych oraz podyplomowe studia europejskiego prawa spółek na SGH. 

Przed przystąpieniem do PwC Legal współpracował m.in. przez 5 lat z jedną z największych polskich kancelarii prawnych, a wcześniej przez 4 lata pracował w instytucjach finansowych sektora bankowego.

Contact details

Tel.: +48 519 506 284

Email