Günter Westphal

Partner, PwC Polska

Günter Westphal jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Günter ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w PwC, zdobyte w Niemczech, na Słowacji oraz w Polsce. Posiada niemieckie uprawnienia biegłego rewidenta i doradcy podatkowego (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater).

Günter posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradczych oraz w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, zarówno polskich, jak i zagranicznych - z różnych branż. Jest ekspertem w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), niemieckich zasad rachunkowości (HGB /BilMoG), jak również polskich zasad rachunkowości.

Günter jest partnerem zarządzającym w biurze PwC w Poznaniu oraz partnerem kierującym zespołem German Business Group w PwC w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto odpowiada za działania CSR w tym regionie.

Contact details

Tel.: +48 61 851 1503

Email