Skip to content Skip to footer

Loading Results

Maciej Żelewski

Maciej Żelewski

Menedżer, PwC Legal, PwC Polska

Maciej specjalizuje sie w kwestiach prawa ochrony konkurencji i konsumentów, doradztwa regulacyjnego w sektorze Life Sciences oraz w zakresie programów compliance. Przed dołączeniem do PwC pracował w kancelarii DZP w praktyce Life Sciences.

W ramach doradztwa regulacyjnego, Maciej doradzał w zakresie modeli dystrybucyjnych, programów marketingowych oraz kwestii rejestracyjnych dla produktów leczniczych. Doradzał również producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych i suplementów diety. Pełnił również rolę oddelegowanego prawnika  doradzając w sprawach bieżących spółek farmaceutycznych. 

W ramach praktyki konkurencyjnej, Maciej doradzał klientom oraz prowadził postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie wszystkich aspektów prawa ochrony konkurencji czyli porozumień antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz ochrony interesów konsumentów. Pracował dla klientów z różnych branży, w tym branży budowlanej, informatycznej, farmaceutycznej, FMCG i medialnej. Zajmował się również kwestiami zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

Jako specjalista do spraw compliance współtworzył, wdrażał oraz udoskonalał programy compliance. Prowadził również krajowe i międzynarodowe audyty prawne.

Contact details

Tel.: +48 519 506 551

Email