Subskrypcja

Adres e-mail *

Imię *

Nazwisko *

Organizacja *

Stanowisko *

Województwo *

Telefon *


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 922) PwC Polska Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów PwC, informuje że podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:

  • a) w przypadku udostępnienia danych przez PwC Polska Sp. z o.o. wyżej wymienionej Spółce z sieci PricewaterhouseCoopers, Spółka ta stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  • b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
  • c) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
  • d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  • e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
  • f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres privacypl@pl.pwc.com, telefonicznie pod nr (0048) (22) 746 4000 lub pisemnej, w tym jeżeli forma pisemna jest wymagana przepisami prawa, na adres PwC Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.


Skontaktuj się z nami

Marcin Ciesielski
Partner, Customer Technology
Tel.: +48 500 002 379
Email

Obserwuj nas