Data analytics

View this page in: English

W świecie, w którym zasoby danych rosną corocznie o 40%, a niska jakość informacji obniża przychody operacyjne firm nawet o 35%, umiejętność korzystania  z danych nie jest już dodatkowym atutem, lecz podstawą efektywnego funkcjonowania firm na rynku.

Co zyskujesz korzystając z rozwiązań Data Analytics?

  • Konsument i Marketing: Zmień konsumenta w adwokata marki. Promuj się efektywnie, znajdź najlepszą cenę.
  • Sprzedaż i Zapasy: Przewiduj popyt, dostosuj asortyment do lokalizacji, minimalizuj koszty i czas reakcji.
  • Geolokalizacja: Identyfikuj nowe rynki i analizuj ich potencjał zarówno w mikro, jak i makroskali.
  • Ryzyko: Decyduj świadomie i przekształć zagrożenia w szanse. Monitoruj i zapobiegaj nadużyciom.
  • Organizacja oparta na danych: Zwiększaj rentowność dzięki strategii odpowiadającej na dynamiczne zmiany rynku.
W 2018 W życie wchodzi nowa regulacja IFRS 9, która bezpośrednio dotyka wielu aspektów funkcjonowania banków. W praktyce dla banków oznacza to konieczność kalkulacji rezerw na portfolio kredytowym według nowych zasad. Więcej

Publikacje

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?

Cyfrowa rewolucja

Raport analizujący wpływ globalnych megatrendów związanych z digitalizacją na polski internet i media

 

 

PwC Polska na Twitterze

Kontakty
Mariusz Śpiewak
Partner
Tel.: +48 22 746 4260
Email