Zmiana stanowiska resortu finansów w zakresie korekt JPK_VAT w 2018 r.

13/11/17

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów nowa struktura JPK_VAT (3) będzie obowiązywała od raportowania JPK za styczeń 2018 r.

W związku z tym, wszystkie JPK, dotyczące roku 2017 (w tym korekty), składane do 31 stycznia 2018 r. mają być przesyłane jeszcze na starej strukturze JPK_VAT(2) – informuje Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi wyznaczone od obsługi pytań dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Komunikat Ministerstwa Finansów

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w dniu 13 października 2017 r. opublikowano nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT - JPK_VAT (3)

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Finansów przy udostępnionej nowej strukturze będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą - JPK_VAT (2).

Co z korektami JPK_VAT od 2018 roku

W związku z brakiem informacji o zasadach korekt JPK_VAT w 2018 roku, zwróciliśmy się z pytaniem w tej sprawie do Centrum Kompetencyjnego Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, wyznaczonego do obsługi pytań dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Korekty JPK_VAT od 2018 roku

Centrum poinformowało nas, że korekty JPK_VAT winny być składane na schemacie obowiązującym w chwili składania korekty, a nie według pierwotnych schematów plików korygowanych.

Jednocześnie, potwierdziło, że korekty składane po 1 stycznia 2018 r. winny być składne już w formacie określonym w nowej strukturze logicznej JPK_VAT(3) udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Wątpliwości w zakresie korekt JPK_VAT

Udzielona odpowiedź oznaczała praktyce, że pliki JPK_VAT za grudzień 2017 r. składane po raz pierwszy (termin na złożenie 25 stycznia 2018 r.) należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą JPK_VAT(2), ale już korekty tych plików złożone po 1 stycznia 2018 roku winny być już składane w formacie określonym w nowej strukturze logicznej JPK_VAT(3).

W związku z tym, zwróciliśmy się z ponownym pytaniem do Centrum Kompetencyjnego   ds. JPK dotyczącym zasad korekt JPK_VAT w styczniu 2018 roku.

Zmiana stanowiska w zakresie korekt JPK_VAT

Centrum Kompetencyjne poinformowało nas, że zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, nowa struktura JPK_VAT (3) będzie obowiązywała od rozliczenia za styczeń 2018 r.

W związku z tym, wszystkie JPK, dotyczące roku 2017 (w tym korekty), składane do 31 stycznia 2018 r. mają być przesłane jeszcze na starej strukturze JPK_VAT(2).

Natomiast wszystkie pliki wysyłane po 31 stycznia 2018 roku, także korekty dotyczące 2017 r., mają być przesłane już wg nowej struktury (wersja 3).

 

Jak możemy pomóc?

PwC posiada dedykowaną aplikację Taxolite oraz metodykę i doświadczenie w realizacji projektów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, pozwalających na wypełnienie wymagań stawianych w przepisach prawa i wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie JPK.

 

Jeżeli szukasz nowego rozwiązania na potrzeby JPK

Nasze wsparcie może obejmować wdrożenie aplikacji Taxolite (w wersji Cloud lub On premise), której funkcjonalności zapewniają m.in.:

  • raportowanie VAT (przygotowywanie JPK_VAT oraz deklaracji VAT),
  • tworzenie i testowanie pozostałych struktur JPK (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, faktury),
  • przygotowywanie innych kalkulacji podatkowych i deklaracji (m.in. CIT-8, PIT-8C, IFT, ORD-U.

 

Jeżeli już posiadasz rozwiązanie na potrzeby JPK

Zakres naszego wsparcia  obejmować może również:

  • testowanie plików JPK - polegające na sprawdzeniu zgodności technicznej i testach merytorycznych,
  • weryfikacji mapowania danych na struktury JPK.

 

Jeżeli szukasz innego rodzaju wsparcia

Zakres naszego wsparcia obejmować może także:

  • doradztwo w interpretacji wymagań zawartych w JPK,
  • warsztaty JPK - warsztaty lub konsultacje dotyczące wymagań JPK i możliwych koncepcji raportowania.

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik
Partner
Tel.: +48 502 184 961
Email

Celestyna Piech
Starszy Menedżer
Tel.: +48 519 506 825
Email

Obserwuj nas