Publikacje: Podatki, prawo podatkowe

Raport "Paying Taxes"

19/11/15

Jak wynika z najnowszego raportu, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku.

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE

03/11/15

Na podstawie zebranych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej danych firma PwC przeprowadziła symulację, aby ocenić, na jaką pomoc w 2015 roku mogła liczyć przeciętna rodzina, składająca się z aktywnych zawodowo rodziców, z których każdy zarabia średnią krajową, oraz dwójki zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat uczęszczających do publicznych placówek szkolnych/przedszkolnych.

Luka podatkowa VAT wzrośnie w 2015 r. do poziomu 3% PKB

25/09/15

Luka podatkowa VAT wzrośnie z poziomu 2,4% PKB w 2014 r. do 3% PKB w 2015 r., wynika z szacunków firmy doradczej PwC. Powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy luka w VAT była najniższa i wynosiła 0,6% PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów – prognozują eksperci PwC.

Bariery pozataryfowe dla polskich eksporterów żywności w UE

11/08/15

Sukces eksportu polskiej żywności na przestrzeni ostatnich lat był bardzo imponujący. Od roku 2008 jego całkowita wartość wzrosła o prawie 70%. Jego udział w całkowitym handlu żywnością wewnątrz UE wzrósł z 3,6% w roku 2008 do 4,2% w roku 2014. Polska była jedynym państwem UE, który zwiększył swój udział w całkowitym handlu żywnością wewnątrz UE o więcej niż 1 punkt procentowy w latach od 2008 do 2014.

Dlaczego warto wspierać przemysł produkcji audiowizualnej?

07/05/15

Raport PwC Entertainment and Media Outlook prognozuje wzrost przychodów globalnego rynku rozrywki o 3,6 proc. rocznie w okresie od 2013 do 2017 r.

Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce

07/05/15

Raport ma rozpocząć dyskusję nad zmianą regulacji podatkowych oraz przeanalizować inne instrumenty, które równolegle mogłyby się przyczynić do zwiększenia produkcji kinematograficznej w Polsce.

Nowelizacja ustawy o PIT

26/01/15

Nowelizacja ustawy o PIT