Doradztwo podatkowe - Podatek od towarów i usług (VAT)

View this page in: English

Specjaliści PwC w dziedzinie podatku VAT posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnego typu projektów, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i dla międzynarodowych korporacji. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe obszary, w których nasza pomoc może okazać się przydatna.

Zobacz także:

Odliczaj VAT bez sankcji!

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe mają większe możliwości wykreślania podatników VAT, bez obowiązku informowania o wykreśleniu. Oznacza to, że możecie Państwo nabywać towary i usługi od podmiotów, które nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce i nie mają świadomości tego faktu.

dowiedz się więcej

Przeglądy systemowe
 

 • Przeglądy systemów klasy ERP pod kątem prawidłowości rozliczeń VAT oraz generowania informacji podatkowej

  Jak wynika z naszego doświadczenia, istotne ryzyka, związane z działaniem systemu ERP występują w obszarze rozliczeń podatku VAT, który jest przedmiotem szczególnie skomplikowanych i często zmieniających się przepisów prawnych. PwC oferuje profesjonalne usługi w zakresie badania poprawności oraz kompletności informacji podatkowej dla celów VAT, generowanych w środowisku typu ERP.
 • Przegląd rozliczeń VAT przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych

  Przeprowadzamy przeglądy rozliczeń VAT z wykorzystaniem narzędzi PwC Data Analyser, ACL lub MS Access, które umożliwiają wykonanie szeregu zaawansowanych testów analitycznych na danych zaimportowanych z systemu ERP Klienta. Pozwala to na szybką i kompleksową analizę zaimportowanych danych oraz identyfikację oszczędności podatkowych, przy minimalnym zaangażowaniu personelu Klienta. Dodatkowym atutem naszego usługi jest fakt, że w procesie przeprowadzania przeglądów korzystamy z narzędzi informatycznych stosowanych przez organy kontroli skarbowej w ramach e-audytu.
 • Analiza prawidłowości stosowanych stawek VAT (Product File Review)

  Właściwe przyporządkowanie stawek VAT w obrocie towarowym jest istotnym problemem, w szczególności dla podmiotów działających w branżach oferujących duży i zróżnicowany asortyment produktów. Zidentyfikowanie niewłaściwych stawek VAT oznacza zminimalizowanie ryzyka podatkowego oraz może przyczynić się do uzyskania materialnych oszczędności dla Państwa firmy. Nasz zespół opracował rozwiązanie pozwalające na szybką i efektywną identyfikację nieprawidłowości w zakresie stosowanych stawek VAT – Product File Review - wykorzystujące zaawansowane narzędzia informatyczne: PwC Data Analyser, MS Access oraz ACL. Stosowana przez nas metodologia pozwala na efektywne wykrycie nieprawidłowości przy minimalnym zaangażowaniu Państwa firmy, a ponadto - jest zbieżna z najnowszą praktyką organów kontroli podatkowej w tym zakresie.

Fakturowanie w formie elektronicznej (e-fakturowanie)

Monitorujemy wdrażane przez Państwa systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) służące między innymi do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z punktu widzenia spełnienia wprowadzonych w tym zakresie wymogów prawno-podatkowych. Jednocześnie, udzielamy porad związanych z e-fakturowaniem z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Rozliczanie podatku naliczonego
 • Procedury rozliczenia podatku VAT naliczonego - współczynnik

  Analizujemy procedury rozliczania podatku VAT w celu dokonania optymalnej alokacji Państwa zakupów do czynności dających pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz do zakupów, które podlegają rozliczeniu według proporcji. Wspieramy naszych Klientów w optymalnej kalkulacji współczynnika stosowanego przy rozliczaniu podatku naliczonego. W powyższym zakresie posiadamy doświadczenie w projektach zarówno dla instytucji finansowych jak i pozostałych firm.
 • Zwroty bezpośrednie podatku naliczonego & Finansowanie Inwestycji

  Oferujemy profesjonalne wsparcie w procesie odzyskiwania (zwrotu przez organy podatkowe) podatku VAT zapłaconego w związku z wydatkami inwestycyjnymi, obejmujące w szczególności: przeglądy rozliczeń VAT związanych z kwotami do zwrotu, przygotowanie wniosków o zwrot VAT wraz z uzasadnieniem oraz doradztwo w toku kontroli podatkowej. Ponadto, służymy naszą pomocą i doświadczeniem w procesie ubiegania się o finansowanie kosztów podatku VAT przez banki .

Bieżące doradztwo w zakresie VAT
 • Poprawne rozliczanie transakcji międzynarodowych z punktu widzenia podatku VAT

  Analizujemy transakcje międzynarodowe, aby wykluczyć nieuzasadnione należności z tytułu podatku VAT, usprawnić przepływy finansowe i zmniejszyć koszty administracyjne Państwa działalności.
 • Pomoc w trakcie postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT

  Reprezentujemy Państwa podczas postępowania przed organami podatkowymi na wszystkich jego etapach, zarówno podczas negocjacji z lokalnymi organami podatkowymi lub w postępowaniu sądowym włącznie ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie podatku VAT

  Organizujemy konferencje, seminaria i warsztaty, aby wyjaśniać Państwu znaczenie aktualnych przepisów ustawy o podatku VAT, jak i projektowanych zmian do ustawy, oraz zaakcentować związane z nimi nowe możliwości i problemy.
 • VAT Hotline

  W ramach stałej miesięcznej opłaty oferujemy możliwość konsultacji telefonicznych z naszymi ekspertami, by zapewnić Państwu pomoc w rozwiązywaniu na bieżąco problemów podatkowych i natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji na temat podatku VAT.

Formalności związane z rozliczaniem VAT
 • Rejestracja dla potrzeb VAT

  Oferujemy naszą kompleksową pomoc w procesie rejestracji dla potrzeb polskiego podatku VAT, zarówno w przypadku firm zagranicznych rozpoczynających działalność w Polsce, jak i nowo utworzonych firm polskich. Na Państwa życzenie jesteśmy również gotowi uczestniczyć w procesie rejestracji w innych krajach, we współpracy z lokalnymi biurami PwC.
 • Korekty rozliczeń VAT

  W przypadku, gdyby byli Państwo zobligowani dokonać korekt rozliczeń z tytułu VAT oferujemy swoje wsparcie w przygotowaniu stosownych korekt faktur, deklaracji VAT, jak również w sporządzeniu wyjaśnień skierowanych do organów podatkowych.


Perspektywa branżowa

Nasi specjaliści w zakresie podatku VAT doskonale orientują się w tendencjach i bieżącej praktyce określonych gałęzi działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że zarówno biegłość w kwestiach dotyczących podatku VAT, jak i doświadczenie dotyczące branż, w których nasi Klienci prowadzą działalność, mają podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie praktycznych i wszechstronnych porad.

Nasze usługi doradztwa w zakresie podatku VAT uwzględniają zatem także zagadnienia specyficzne dla takich branż jak:
 • Branża paliwowa i energetyka
 • Motoryzacja
 • Finanse
 • Nieruchomości
 • Sektor sportowy
 • Handel detaliczny
 • Technologie, Informatyka, Telekomunikacja
 • Farmaceutyki