Prześlij nam decyzję, wyrok lub opinię biegłego

a my nieodpłatnie skonsultujemy je z Tobą


Jesteś niezadowolony z decyzji?

Nie zgadzasz się z wyrokiem?

Kwestionujesz opinię biegłego?


PwC jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych na świecie firm świadczących usługi doradcze i prawne

Doradzaliśmy i reprezentowaliśmy klientów w kilkuset postępowaniach regulacyjnych i odwoławczych, których łączna wartość przekraczała kilkanaście miliardów złotych. Mamy doświadczenia w każdym sektorze gospodarki oraz we wszystkich obszarach regulowanych. Zatrudniamy doświadczonych prawników, byłych regulatorów oraz ekspertów ze wszystkich branż.


O nas

1. Reprezentowaliśmy i doradzaliśmy klientom z branż: finansowej, nafty, chemii i gazu, wydobywczej, paliw płynnych, energetycznej, FMCG, dóbr luksusowych, motoryzacyjnej, transportu i logistyki, farmaceutycznej, nieruchomości, telekomunikacji, mediów, nowoczesnych technologii oraz obronnej w różnego typu sporach gospodarczych i regulacyjnych.

2. Specjalizujemy się w sprawach spornych dotyczących wszelkiego rodzaju sankcji administracyjnych, w tym w szczególności kar finansowych. Zapewniamy pełne wsparcie w sporach regulacyjnych dotyczących rozdziału reglamentowanych dóbr, koncesji oraz zezwoleń.

3. Reprezentowaliśmy klientów m.in. w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Transportu Kolejowego, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym, organami nadzoru budowlanego oraz organami ochrony środowiska.

 

4. W postępowaniach odwoławczych reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

5. W ramach jednej organizacji jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie najlepszych specjalistów z poszczególnych branż, w tym byłych liderów ryku oraz byłych regulatorów.

6. Jeżeli jest taka potrzeba współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi i badawczymi oraz z najwybitniejszymi specjalistami z danej dziedziny.

Skontaktuj się z nami

Adam Kowalczyk
Head of Litigation & Regulatory Disputes, PwC Legal
Tel.: +48 519 504 361
Email

Obserwuj nas