Innowacje w sektorze energetyki

Sygnały do wzrostu nakładów na innowacyjność płyną z całego otoczenia przedsiębiorstw energetycznych. Są one stymulowane przez krajową i unijną politykę. Napędzają ją także dostępne fundusze, pojawiające się nowe modele biznesowe oraz chęć budowy przewagi konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest także chęć wpisania się w trend inwestowania w start-up’y.

Technologie przyszłości w sektorze energetycznym

W ciągu najbliższych 20 lat co raz więcej innowacyjnych rozwiązań będzie wdrażanych w branży energetycznej. Sposób wykorzystywania nowych technologii jako czynników zapewniających transformację sektora energetycznego wpłynie na innowacyjność przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy listę 7 rozwiązań technologicznych, które mają największy potencjał komercjalizacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat oraz znacząco wpłyną na tradycyjne elementy infrastruktury energetycznej. Wybór tych technologii jest oparty na wnioskach z badania na temat przyszłości systemów energetycznych w Niemczech, Europie oraz na świecie w 2040 roku, które także zawiera opinie 80 uznanych międzynarodowych ekspertów z branży energetycznej oraz pokrewnych dziedzin*.

*Delphi Energy Future 2040, Delphi-study on the future of energy systems in Germany, Europe and the world by the year 2040

 

Polskie firmy energetyczne w drodze do innowacyjności

Polskie spółki energetyczne wykonały już pierwsze kroki w kierunku wzrostu innowacyjności poprzez zdefiniowanie celu biznesowego, a często też strategii innowacji i pierwszych ukierunkowanych działań. Kluczowe wyzwania to nadal dodefiniowanie kluczowych założenia dla innowacyjności czy zaplanowanie budżetów.
 


Sukces w byciu innowacyjnym

Zdefiniowanie celu biznesowego oraz samej strategii innowacji jest bardzo istotnym i niezbędnym kamieniem milowym na drodze do sukcesu. Jednak nie jest to element wystarczający. Podobnie jak w przypadku klasycznych strategii biznesowych, strategie innowacji w wariancie minimalnym obejmują trzy elementy:

  • cele, jakie mają zostać spełnione poprzez realizację innowacji (np. sprostanie wyzwaniom dotyczącym wymogów środowiskowych, poprawa efektywności operacyjnej, wytyczenie nowych pomysłów na rozwój działalności),
  • obszary koncentracji innowacji oraz badań i rozwoju, czyli te płaszczyzny działalności spółki w łańcuchu wartości, w których będą koncentrowane prace badawczo-rozwojowe oraz projekty innowacyjne,
  • nakłady przeznaczone na prowadzenie działalności B+R+I – z reguły definiowane jako odsetek od zysku netto spółki.


Skuteczny model innowacyjności pozwala generować zysk

Wdrożenie kompletnego modelu innowacyjności wyzwala szereg korzystnych efektów w przedsiębiorstwach energetycznych. Liczne korzyści przynosi przede wszystkim otwarcie działalności innowacyjnej na podmioty zewnętrzne. W modelu otwartych innowacji, często wykorzystywanym przez najbardziej innowacyjne organizacje, korzyści dotykają nie tylko sfery czysto ekonomicznej, ale dają przewagę w obszarze rynku, organizacji i technologii.

Dopiero wdrożenie kompleksowego modelu innowacyjności pozwala na stworzenie z innowacji centrum zysków. Najbardziej innowacyjne firmy identyfikują nowe obszary wzrostu w znacznie szybszym tempie, niż inne podmioty. Dzięki temu są one w stanie zwiększać swoją sprzedaż 2 razy szybciej niż przeciętna i 3 razy szybciej od najmniej innowacyjnych. Ten wzrost jest kluczowy, w branży znajdującej się pod tak istotną presją jak energetyka, jak również do utrzymania przewagi konkurencyjnej i wzrostu zyskowności.
 


Zobacz także:

Pobierz raport

7 pokus polskiej energetyki 2016

W tegorocznym raporcie skoncentrowaliśmy się na 7 zagadnieniach – „7 pokusach”, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.


Pobierz raport

Capturing value from disruption

Raport w języku angielskim