Publikacje: Farmaceutyka, ochrona zdrowia

Pacjent w świecie cyfrowym. Raport PwC 2016

Przyszedł czas na rewolucję w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostawcy usług medycznych muszą przygotować się na dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmieniające się wymagania pacjentów.

Badania kliniczne w Polsce

Przedstawione w raporcie analizy wskazują na duży potencjał rynku badań klinicznych w Polsce. Ich realizacja oznacza realne korzyści zarówno dla pacjentów i lekarzy, jak i gospodarki.

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, czyli jak działa służba zdrowia w poszczególnych województwach

23/01/14

Według "Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014" pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców zajmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i mazowieckie. Najlepszą gospodarką finansową mogą pochwalić się: dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej oprócz twardych danych także ocenę pacjentów - prowadzą województwa: opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie.

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce latach 2012-2014 - Raport PwC

27/02/13

Przedstawiamy raport podsumowujący przeprowadzoną przez nas analizę kosztów hurtowej dystrybucji refundowanych produktów leczniczych w Polsce w roku 2012.