Krystyna Baran, Prezes firmy WIŚNIOWSKI

Chcemy, aby kapitał wypracowywany przez firmę Wiśniowski pracował dla naszego regionu

Firma Wiśniowski to największy w Polsce producent bram garażowych, przemysłowych i systemów ogrodzeniowych. Przedsiębiorstwo zostało stworzone w 1989 roku przez Andrzeja Wiśniowskiego. Od wielu lat w firmie towarzyszy mu jego brat, Tadeusz Wiśniowski, który obecnie jest wiceprezesem Firmy. Jak wspomina Pan Andrzej, swoją pierwszą bramę otwieraną przyciskiem sprzedał właśnie…. Tadeuszowi.

Bardzo ważne jest, aby firma była - mówiąc kolokwialnie - odpowiednio "poukładana"- mówi Krystyna Baran, Prezes firmy. Niektóre procesy chcemy bardziej usystematyzować, planujemy także pewne kroki w zakresie reorganizacji produkcji.  Zależy mi bardzo na rozwoju, rozbudowie zakładu, a także zwiększeniu naszej obecności na rynkach zagranicznych. Dla Firmy Wiśniowski kluczowe jest oddziaływanie na społeczność lokalną. Systematycznie zwiększamy zatrudnienie, szanujemy każdego naszego pracownika i dbamy, aby miał poczucie otrzymywania godziwej zapłaty za swoją pracę. Z dumą mogę powiedzieć, iż rotacja w naszym zakładzie należy do jednych z najniższych w naszym regionie.

Dbamy także o rozwój przyszłych pokoleń - firma Wiśniowski wspiera zasadniczą szkołę zawodową Praktyk, dając możliwość zdobywania doświadczenia jej uczniom, a pracownicy i kierownictwo firmy Wiśniowski są zaangażowani osobiście w zarządzanie tą szkołą. Uważam, że wspieranie szkolnictwa zawodowego daje same korzyści - lokalni pracodawcy otrzymują wykwalifikowaną kadrę, która po skończeniu szkoły już zna ich zakład i jest praktycznie gotowa do pracy w pierwszym dniu rozpoczęcia "poza szkolnej" kariery zawodowej.  Z drugiej strony zdolni absolwenci szkoły nie muszą martwić się o znalezienie pracy adekwatnej do ich kompetencji.

Dla naszego właściciela ogromne znaczenia ma także wpływanie na rozwój naszego regionu i jego atrakcyjność w oczach Polaków, a także gości z zagranicy. Przykładem jest inwestycja w luksusowy Hotel Heron nad Jeziorem Rożnowskim, a także dalsze plany rozwoju bazy hotelowej w Gródku nad Dunajcem. Chcemy, aby kapitał wypracowywany przez firmę Wiśniowski pracował dla naszego regionu, podnosił jego atrakcyjność w oczach turystów, a jednocześnie kreował nowe miejsca pracy dla naszej społeczności.