Klub Sukcesora - Next Generation Club

Klub Sukcesora dedykowany jest przyszłym liderom polskich firm rodzinnych. To platforma spotkań i wymiany doświadczeń tworzona „dla sukcesorów przez sukcesorów”. Ideą klubu jest utworzenie wspólnej sieci kontaktów, dzięki cyklicznym spotkaniom networkingowym, warsztatom, czy konferencjom. Dodatkowym elementem jest globalny zasięg Next Gen Clubs, które funkcjonują w ramach ogólnoświatowego programu PwC.

Członkami Next Generation Club są sukcesorzy polskich firm rodzinnych:

  • Przygotowywani do sukcesji
  • W trakcie sukcesji
  • Do 5 lat po procesie sukcesji

Działalność Next Generation Club opiera się o elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy:

  • Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC i Instytutu Biznesu Rodzinnego -  publikacje, raporty i aplikacje
  • Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
  • Cykliczne, regionalne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
  • Ogólnopolska konferencja dedykowana sukcesorom firm rodzinnych
  • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria


Do rozmów na temat Klubu Sukcesora zapraszamy podczas Kongresu NEXT GENERATION organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu w dniach 20-21 października br., którego PwC jest partnerem merytorycznym.

Kontakty
Ewelina Grzelak
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu, praktyka polskich firm prywatnych
Tel.: +48 502 184 491
Email
Julia Dudziak
Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 519 504 529
Email