Alerty dotyczące innowacji i B+R

  Pobierz

  Zmiany w zakresie udzielania zamówień w projektach finansowanych z funduszy europejskich

  Od dnia 14 października 2016 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Zmiany głównie dotyczą zakresu udzielania zamówień w projektach zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  Pobierz

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój . Harmonogram konkursów na rok 2016

  W odróżnieniu od poprzedniego roku nabór w ramach niektórych programów wsparcia będzie odbywał się aż dwukrotnie. Poniżej przedstawiamy terminy, w jakich będzie można składać wnioski w poszczególnych konkursach oraz ich budżety.

  Pobierz

  Ulga B+R. Nowe zasady wspierania innowacyjności

  Przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tzw. Ulga B+R.


  • Dotacje na projekty badawczo – rozwojowe (B+R) realizowane przez duże przedsiębiorstwa
      Max. wsparcie Wart. projektu Kluczowe uwagi

  Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
  1.1.1 PO IR

  Link do alertu  Nabór: 1 czerwca - 11 lipca 2016r.
   
  20 lub 15 mln EUR -  w zależności od struktury rodzaju badań
  12 mln PLN - 50 mln EUR
  • Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
  • Szybka ocena wniosku
  • Realizacja bez konsorcjów
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Kwalifikowane badania przemysłowe i prace rozwojowe
  • Dla dużych przedsiębiorstw - konieczność wykazania efektu dyfuzji

  Demonstrator
  1.1.2 PO IR

  Link do alertu

  Eng

  Nabór: 7 stycznia – 29 lutego 2016 r.oraz 6 lipca - 12 sierpnia 2016r. 15 mln EUR
  • 5 mln PLN dla  małych i średnich przedsiębiorstw
  • 20 mln PLN dla  dużych przedsiębiorstw

  do max. 50 mln EUR

  • Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
  • Realizacja bez konsorcjów
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Kwalifikowane prace rozwojowe
  • Dla dużych przedsiębiorstw - konieczność wykazania efektu dyfuzji

  INNOTEXTILE 1.2 PO IR

  Link do alertu

   

  Nabór: 15 kwietnia - 15 czerwca 2016 Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla dużych przedsiębiorstw max. 65% Koszty kwalifikowane: Minimum: 0,5 mln PLNMaksimum: 20 mln PLN
  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw.
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata

  Program sektorowy INNOMOTO
  1.2 PO IR

  Link do alertu
   

  Nabór: od 5 października do 21 listopada 2016 r. Wartość alokacji na projekt: 250 mln PLN Minimum 1 mln PLN
  Maximum 20 mln PLN

   
  • Ograniczone podwykonastwo
  • Możliwość zawierania konsorcjów przedsiębiorstw
  • Konieczność realizacji projektu w ramach zakresu tematycznego konkursu

  Projekty aplikacyjne
  4.1.4 PO IR

  Link do alertu / EN

  Nabór: od 3 października do 2 listopada 2016 r. 10 mln PLN od 2 mln PLN
  • Wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Wymagana przełomowa innowacyjność w skali świata
  • Wymagana zgodność z KIS

  GameINN
  1.2 PO IR

  Link do alertu  / EN

  5 maja - 6 lipca 2017r. Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max.80% - dla duzych przedsiębiorstw max.65%

  Koszty kwalifikowane*:
  Minimum: 0,5 - 1 mln PLN
  Maksimum: 20 mln PLN

  (*może ulec zmianie po ogłoszeniu naboru)

  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw*
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata

   (*może ulec zmianie po ogłoszeniu naboru)

   

  Program sektorowy PBSE (Program Badawczy Sektora Energetycznego)

  1.2 PO IR

  Link do alertu 

  Nabór: od 2 listopada do 20 grudnia 2016 Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla dużych przedsiębiorstw max. 65%

  Minimum 2 mln PLN
  Maksimum 50 mln PLN

  • Możliwość zawierania konsorcjów przedsiębiorstw
  • Konieczność realizacji projektu w ramach zakresu tematycznego konkursu
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 5 lat
  • Dla dużych przedsiębiorstw - konieczność wykazania efektu dyfuzji
  • Ograniczone podwykonastwo

  InnoNeuroPharm
  1.2 PO IR

  Link do alertu 

  Nabór: od 22 lutego do 7 kwietnia 2017r. Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla dużych przedsiębiorstw max. 65% Minimum 1 mln PLN
  Maksimum 40 mln PLN
  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw*
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata
  Projekty B+R
  Regionalne Programy Operacyjne
  Terminy indywidualne dla każdego województwa Wartości uzależnione od konkretnego programu regionalnego
  • W zależności od regionu będzie wymagana lub preferowana zgodność zRegionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami
  • W poszczególnych regionach mogą wystąpić specyficzne ograniczenia dla dużych przedsiębiorstw (np. wymóg efektu dyfuzji działalności B+R, współpracy z MŚP/NGO)
  Programy sektorowe Istnieją też możliwości wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w wybranych dziedzinach. Obecnie takie programy ogłoszono już w branży lotniczej (INNOLOT) oraz medycznej (INNOMED), kolejne mogą zostać ogłoszone do końca roku.
  • Wynagrodzenia
  • Amortyzacja/leasing/wynajem aparatury i wartości niematerialnych i prawnych
  • Podwykonawstwo (ograniczenia podmiotowe i kwotowe w zależności od konkursu)
  • Koszty operacyjne (materiały, surowce, promocja)
  • Koszty ogólne (ograniczenia w zależności od konkursu)

  • Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane przez duże przedsiębiorstwa
      Max.wsparcie Wart. projektu Kluczowe uwagi

  Centra Badawczo-Rozwojowe
  2.1 PO IR

  Link do alertu/ EN

   

  Nabór: 1.09- 31.10.2016

  Zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2 mln PLN-50 mln EUR
  • Wymagana agenda badawcza na etapie aplikowania
  • Wymagana zgodność z KIS
  • Dużych przedsiębiorców obowiązuje współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub NGO
  Centra Badawczo-Rozwojowe - Regionalne Programy Operacyjne Harmonogram indywidualny dla każdego województwa Wartości uzależnione od konkretnego programu regionalnego
  • Projekty na mniejszą skalę niż PO IR
  • W zależności od regionu będzie wymagana lub preferowana zgodność z RIS
  • Nabycie nieruchomości i gruntów
  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Prace budowlane i materiały
  • Leasing środków trwałych

  • Dotacje na projekty badawczo – rozwojowe (B+R) realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
      Max. wsparcie Wart. projektu Kluczowe uwagi

  Szybka Ścieżka dla MŚP
  1.1.1 PO IR

  Link do alertu / EN

  Nabór:
  od 04.04.2016
  do 29.07.2016 oraz III – IV kw. 2016
  20 mln EUR Minimalna wartość projektu to 2 mln PLN oraz 5 mln PLN dla projektów z woj. mazowieckiego
  • Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
  • Szybka ocena wniosku
  • Realizacja bez konsorcjów
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Kwalifikowane badania przemysłowe i prace rozwojowe

  INNOTEXTILE
  1.2 PO IR

  Link do alertu

  Nabór:
  od 15 kwietnia - 15 czerwca 2016r.
  Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla duzych przedsiębiorstw max. 65%
  • Koszty kwalifikowane:
  • Minimum: 0,5 mln PLN
  • Maksimum: 20 mln PLN
  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw.
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata

  Program sektorowy INNOMOTO
  1.2 PO IR

  Link do alertu

  Nabór: od 5 października do 21 listopada 2016 r. Wartość alokacji na projekt: 250 mln PLN Minimum 1 mln PLN 
  Maximum 20 mln PLN


  • Ograniczone podwykonastwo
  • Możliwość zawierania konsorcjów przedsiębiorstw
  • Konieczność realizacji projektu w ramach zakresu tematycznego konkursu

  Projekty aplikacyjne
  4.1.4 PO IR

  Link do alertu / EN

  Nabór: od 3 października do 2 listopada 2016 r. 10 mln PLN od 2 mln PLN
  • Wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Wymagana przełomowa innowacyjność w skali świata
  • Wymagana zgodność z KIS

  BRIdge Alfa - dotacje dla funduszy na inwestowanie w fazy preseed
  1.3.1 PO IR

  Link do alertu

  4 maja – 19 maja 2016 r. 24 mln PLN
  • Minimalna wartość budżetu funduszu inwestycyjnego to 10 mln PLN.
  • Maksymalna wartość budżetu funduszu inwestycyjnego to 30 mln PLN.
  • Dotacja jest skierowana do funduszy, które zamierzają inwestować w projekty na wczesnych fazach projektów B+R, w ramach których realizowane będą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe i kwalifikowane będą Proof of Concept oraz Proof of Principle
  • Strategia inwestycyjna musi zakładać inwestowanie w podmioty działające w Polsce, których projekty będą wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
  • Fundusz nie może prowadzić innej działalności niż ta dedykowana do rozdysponowania dotacji w ramach Bridge Alfa

  GameINN
  1.2 PO IR

  Link do alertu / EN

  5 maja - 6 lipca 2017r. Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max.80% - dla duzych przedsiębiorstw max.65%

  Koszty kwalifikowane*:
  Minimum: 0,5 - 1 mln PLN
  Maksimum: 20 mln PLN

  (*może ulec zmianie po ogłoszeniu naboru)

  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw*
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata

   (*może ulec zmianie po ogłoszeniu naboru)

  Program sektorowy PBSE (Program Badawczy Sektora Energetycznego)

  1.2 PO IR

  Link do alertu 

  Nabór: od 2 listopada do 20 grudnia 2016 Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla dużych przedsiębiorstw max. 65%

  Minimum 2 mln PLN
  Maksimum 50 mln PLN

  • Możliwość zawierania konsorcjów przedsiębiorstw
  • Konieczność realizacji projektu w ramach zakresu tematycznego konkursu
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 5 lat
  • Dla dużych przedsiębiorstw - konieczność wykazania efektu dyfuzji
  • Ograniczone podwykonastwo

  InnoNeuroPharm
  1.2 PO IR

  Link do alertu 

  Nabór: od 22 lutego do 7 kwietnia 2017r. Zgodnie z progami dofinansowania - dla MŚP max. 80% - dla dużych przedsiębiorstw max. 65% Minimum 1 mln PLN
  Maksimum 40 mln PLN
  • Podwykonawstwo jest ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje konsorcjum przedsiębiorstw*
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)
  • Maksymalna długość projektu 3 lata

  Kreatywna Europa, komponent MEDIA. Dofinansowanie developmentu europejskich gier video.

  Link do alertu 

  Informacje o naborze dostępne w II kwartale 2017 Zgodnie z programi dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowanych Wartość dotacji wynosi od 10 tys. do 150 tys. EUR
  • Mogą ubiegać się przedsiębiorstwa europejskie o udokumentowanym dorobku, funkcjonujace na rynku dłużej niż 12 miesięcy
  • wymagana zgodnośc z obszarami tematycznymi konkursu,
  • maksymalna długośc trwania projektu - 3 lata.
  Projekty B+R
  Regionalne Programy Operacyjne
  Terminy indywidualne dla każdego województwa Wartości uzależnione od konkretnego programu regionalnego
  • Wymagana lub preferowana zgodność z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RIS)
  • Mniejsze projekty
  • Zwykle wymagana innowacyjność w skali regionu lub maksymalnie kraju
  Programy sektorowe Istnieją też możliwości wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w wybranych dziedzinach. Obecnie takie programy ogłoszono już w branży lotniczej (INNOLOT) oraz medycznej (INNOMED), kolejne mogą zostać ogłoszone do końca roku.
  • Wynagrodzenia
  • Amortyzacja/leasing/wynajem aparatury i wartości niematerialnych i prawnych
  • Podwykonawstwo (ograniczenia podmiotowe i kwotowe w zależności od konkursu)
  • Koszty operacyjne (materiały, surowce, promocja)
  • Koszty ogólne (ograniczenia w zależności od konkursu)

  Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)


  • Dotacje na projekty inwestycyjne realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
      Max. wsparcie Wart. projektu Kluczowe uwagi

  Wdrażanie innowacji
  1.3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia

  Nie są znane zasady dla nowego konkursu. Do pobrania Alert dotyczący dotychczasowego konkursu:

  Link do alertu

  Czerwiec – lipiec 2016 oraz Listopad – grudzień 2016  7 mln
  PLN
  od 1 mln
  PLN
  • Podmiot aplikujący jest członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od min. 6 miesięcyPodmiot aplikujący jest członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od min. 6 miesięcy
  • Preferowana zgodność z RIS w dwóch województwach
  • Preferowane projekty przewidujące wzrost zatrudnienia

  Badania na rynek
  3.2.1 PO IR

  Nie są znane zasady dla nowego konkursu. Do pobrania Alert dotyczący dotychczasowego konkursu:

  Link do alertu / EN

  od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. 20 mln
  PLN
  10 mln PLN-
  50 mln EUR
  • Trzy komponenty projektu: inwestycja, prace rozwojowe oraz doradztwo
  • Preferowana zgodność z KIS

  Centra Badawczo-Rozwojowe
  2.1 PO IR

  Link do alertu / EN

  Nabór wniosków: 1.09-31.10.2016 Zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2 mln PLN-
  50 mln EUR
  • Wymagana agenda badawcza na etapie aplikowania
  • Wymagana zgodność z KIS

  Kredyt na innowacje technologiczne
  3.2.2 PO IR

  Link do alertu

  od lipca do września 2016r. 6 mln PLN Do 50 mln EUR (brak wartości minimalnej) 

  · Wsparcie w postaci premii technologicznej (umorzenie części kredytu)

  · Również dotacja na usługi doradcze

  Centra 
  Badawczo-Rozwojowe
  RPO
  Harmonogram indywidualny dla każdego województwa Wartości uzależnione od konkretnego programu regionalnego
  • Projekty na mniejszą skalę niż PO IR
  • W zależności od regionu będzie wymagana lub preferowana zgodność z RIS
  Projekty inwestycyjne
  Regionalne Programy Operacyjne
  Harmonogram indywidualny dla każdego województwa Wartości uzależnione od konkretnego programu regionalnego
  • Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
  • W zależności od regionu wymagana lub preferowana zgodność z RIS
  Kredyt na innowacje technologiczne
  PO IR
  4 kwartał  2015 6 mln PLN bd
  • Wsparcie w postaci premii technologicznej (umorzenie części kredytu)
  • Nabycie nieruchomości i gruntów
  • Zakup lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Prace budowlane i materiały
  • Leasing środków trwałych