Komercjalizacja

Wprowadź swoją technologię na rynek, wyceń wartość projektu, pozyskaj pieniądze na rozwój technologii, znajdź inwestora.

Opracowanie innowacyjnego pomysłu to kluczowy, ale nie jedyny element osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Niezależnie od przedmiotu badania, to właśnie przejście od fazy pomysłu do rozwoju i wdrożenia produktu na rynek stanowi największe wyzwanie. 

Bardzo dobra wiedza technologiczna musi być uzupełniona przez dodatkowe kompetencje, takie jak znajomość realiów rynkowych i prawnych.

Pomożemy Ci odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaki potencjał i wartość rynkową ma Twoja technologia?
 • Jak pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój?
 • Jak wprowadzić technologię na rynek, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka?
 • Jakie potencjalne przeszkody mogą uniemożliwić Ci komercjalizację?
 • Jak sprzedać technologię i prowadzić negocjacje, by uzyskać jak najwyższą cenę?

Łącząc szerokie kompetencje analityczne i biznesowe z dostępem do rozległej sieci kontaktów międzynarodowych, skutecznie wesprzemy Cię na każdym etapie procesu komercjalizacji:

Określimy potencjał komercjalizacyjny Twojej technologii oraz opracujemy strategię komercjalizacji:

Przeprowadzimy przekrojowe analizy rynku, technologii, IP, sytuacji prawnej oraz potencjału zespołu, dzięki czemu uzyskasz wiedzę, która pozwoli na ukierunkowanie dalszych działań oraz przygotuje Cię do procesu pozyskiwania finansowania z zewnątrz (fundusze VC, aniołowie biznesu, inwestorzy strategiczni itd.). Dowiesz się m.in:

 • W jaki sposób Twoja technologia odpowiada na potrzeby klientów i jak to zapotrzebowanie rozwijać się będzie w przyszłości
 • ak wygląda na tle konkurencji, jakie są czynniki sukcesu i jak skutecznie konkurować na rynku
 • Jaki jest biznesowy potencjał Twojego rozwiązania
 • Jakie są potencjalne ryzyka (prawne, regulacyjne, technologiczne) wdrożenia Twojej technologii i jak się przed nimi zabezpieczyć

Wspieramy w pozyskiwaniu finansowania lub partnera, określamy wartość projektu:

Wesprzemy Cię w procesie komercjalizacji Twojej technologii lub projektu biznesowego oraz pomożemy znaleźć finansowanie, partnerów przemysłowych:

 • Wskażemy optymalną ścieżkę działania maksymalizując korzyści i minimalizując ryzyko związane z procesem komercjalizacji
 • Przygotujemy dokumenty prezentujące projekt, oraz zidentyfikujemy najlepszych partnerów lub inwestorów
 • Pomożemy w określeniu warunków dla transakcji pozyskania finansowania lub licencjonowania opracowanego rozwiązania, w oparciu o oszacowaną wartość projektu
 • Zorganizujemy spotkania z potencjalnymi partnerami i inwestorami, przeprowadzimy negocjacje warunków transakcji