Narodowe Systemy Innowacji

Rozwój z pomysłem. Stwórz i wdrażaj skuteczną politykę innowacji. Rozwijaj inicjatywy, buduj programy wsparcia.

Globalizacja to najbardziej fundamentalny proces dokonujący się obecnie w świecie biznesu. Niesie za sobą szereg wyzwań dla wszystkich podmiotów na rynku, nie tylko w kontekście samej adaptacji do zmian, ale przede wszystkim konieczności stałego poszukiwania nowych rozwiązań.

Innowacyjność nie jest już dodatkiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu, zarówno na poziomie pojedynczej firmy, jak i całej gospodarki.

Oznacza to, że kluczowym wyzwaniem dla rozwoju konkurencyjności całego kraju jest konsekwentne wspieranie procesów innowacji w szerokiej perspektywie.

Narodowy system innowacji to kompleksowe, systemowe spojrzenie na problem innowacyjności całego państwa.

Łącząc nasze doświadczenia i współpracując z różnymi ogniwami systemu innowacji, od Uniwersytetów i Ministerstw po Agencje Rozwoju i spółki prywatne, pomożemy Ci stworzyć efektywne powiązania pomiędzy tymi, którzy generują nową wiedzę, a tymi, którzy mogą ją z pożytkiem wykorzystywać.

Doradzamy m.in w zakresach:

  • Polityki publiczne i sektorowe innowacji i B+R
  • Budowa zdolności instytucjonalnej
  • Ewaluacja obecnych rozwiązań oraz kreowanie nowych inicjatyw i programów systemowego wsparcia innowacji
  • Modele, narzędzia i sposoby wspierania współpracy nauka-biznes

Dlaczego warto?

Wdrożenie i rozwój Narodowego Systemu Innowacji, niesie za sobą konkretne korzyści zarówno dla wszystkich uczestników systemu jak i całej gospodarki kraju:

  • Przyśpieszenie procesów tworzenia innowacji dzięki zwiększonej absorpcji wiedzy i współpracy nauki z biznesem
  • Redukcja ryzyka innowacyjnego poprzez zapewnienie wsparcia systemowego i kulturę wymiany doświadczeń
  • Większa konkurencyjność na poziomie poszczególnych podmiotów systemu, jak i całego kraju
  • Zwiększone zdolności adaptacyjne gospodarki do procesu globalizacji poprzez wysoką elastyczność i czerpanie wartości z procesu zmiany