Nowa ulga podatkowa na badania i rozwój

W skrócie o uldze B+R:

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono dla przedsiębiorców możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,  czyli tzw. ulga na badania i rozwój (Ulga B+R).

Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorców prowadzącym działalność badawczą, bez względu na branżę w której funkcjonują.

Działalność badawczo-rozwojowa - definicja

Warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie wydatków mieszczących się w ustawowo zdefiniowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Oszczędność, czyli % poniesionych kosztów B+R który pomniejsza podatek dochodowy

Dla przykładu: pracodawca ponoszący na wynagrodzenia pracowników B+R 100 tys. PLN w 2017 roku, po skorzystaniu z ulgi B+R zapłaci mniejszy podatek o 9,5 tys. PLN.

Więcej w raporcie:

Pobierz

Ulga B+R. Nowe zasady wspierania innowacyjności

Przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tzw. Ulga B+R.