Artur

Data Analitycs

Negative News Screening

Klient:
Instytucje Finansowe, Banki / Obszar Zgodności / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy.

Wyzwanie

Obecnie w ramach obszaru Zgodności w Instytucjach Finansowych część procesów weryfikacyjnych opiera się na manualnym czytaniu dużej ilości przekazów medialnych dotyczących klientów banku. Dedykowane zespoły analityków, wyszukują wśród nich istotnych, negatywnych informacji, które wpływają na ocenę ryzyka Klienta. Opracowany Produkt ma na celu częściową automatyzację ich pracy przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji (AI).


Narzędzia

W projekcie wykorzystaliśmy takie narzędzia jak Python, C# / .NET, Docker, Elasticsearch, PostgreSQL, Keras / Tensorflow, Angular.


Rezultaty

Efektem prac jest kompletna aplikacja z interfejsem web’owym, za pośrednictwem której analitycy mogą wykonywać swoją pracę efektywniej niż do tej pory. Dzięki wsparciu modułu AI nie muszą czytać dużej części nieistotnych z punktu widzenia ryzyka artykułów i skupić się na tych najbardziej podejrzanych, co pozwala zaoszczędzić ich czas nawet do 60%.


 

Ludzie tego projektu

Kacper

Financial Crime Unit

Aleksandra

Data Analytics

Joanna

Senior Data Scientist

Magda

Data Scientist

Artur

IT Manager

Piotr

Data Science Expert

Bartosz

Finacial Crime Unit Manager

Piotr

Senior Data Scientis