Katarzyna

Data Analytics

Insights Toolkit

Klient:
Wewnętrzny: PwC USA / PricewaterhouseCoopers LLP. Zewnętrzny: sektor finansowy, bankowość, ubezpieczenia, retail, oil & gas

Wyzwanie

Przedmiotem projektu było stworzenie nowych produktów bazujących na danych geoprzestrzennych, rozwiązaniach Big Data, wykorzystaniu zaawansowanej analityki (Machine Learning) oraz Business Intelligence. Produkty, jak i rozwiązania analityczne z założenia powinny być generyczne na tyle, by można było je oferować w dowolnej branży opartej o klienta detalicznego.


Narzędzia

Wykorzystaliśmy Microsoft Azure, Cloudera Enterprise Data Hub, Apache Spark, Apache Hive, Python,R Tableau, ArcGis.


Rezultaty

Efektem prac było przeprowadzenie ponad dziesięciu PoC, jak i 2 projektów dla klientów w USA z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi analitycznych, stworzonej geoprzestrzennej bazy danych o preferencjach konsumenckich jak i szablonów wizualizacyjnych. Reużywalność poszczególnych komponentów, jak i generyczność rozwiązań pozwoliła na zdecydowane skrócenie prac projektowych i oferowanie usług analitycznych dla klientów z wielu branż.


 

Ludzie tego projektu

Katarzyna

Senior Geo Analyst

Paweł

Data Scientist

Paweł

Senior Data Scientist

Rafał

Senior Data Scientist