Marek

Salesforce Global Support

Salesforce Global Technical Support

Klient:
Projekt wewnętrzny

Wyzwanie

Naszym zadaniem była synchronizacja Salesforce z innymi systemami wykorzystywanymi w PwC (komunikacja między interfejsami systemów).


Narzędzia

W projekcie wykorzystaliśmy Salesforce, Salesforce Inspector, Workbench, Data Loader, excel, edytor plików csv (notepad++).


Rezultaty

Efektem projekty było globalne wdrożenie, utrzymanie i rozwój nowego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami we wszystkich spółkach PwC.


 

Ludzie tego projektu

Kamil ​

Salesforce Global Support

Aleksandra

​Application Maintenance

Marek​

Salesforce Global Support