Marek

Salesforce Global Support

Salesforce Global Technical Support

Klient:
Projekt wewnętrzny

Wyzwanie

Naszym zadaniem jest wspieranie użytkowników chmurowej platformy Salesforce, która jest wdrażama w Firmie. Bierzemy udział w pracach przygotowujących nowe terytoria do uruchomienia platformy. Tam, gdzie platforma już działa, zajmujemy się analizą zgłaszanych problemów jakie użytkownicy napotkali podczas pracy z Salesforce. Identyfikujemy błędy, awarie i rozwiązujemy je. Elementem naszej pracy jest także monitoring synchronizacji Salesforce z innymi systemami wykorzystywanymi w PwC (komunikacja między interfejsami systemów).


Narzędzia

W codziennej pracy wykorzystujemy funkcjonalności Salesforce Classic, Lightning Experience, Service Console, Einstein Analytics. Korzystamy z takich narzędzi jak Data Loader, Workbench, Salesforce Inspector, Notepad++. Operujemy na dużych plikach danych w Microsoft Excel, analizujemy kod w konsolach developerskich Salesforce oraz Eclipse. Podczas pracy na dużych ilościach danych wykorzystujemy zapytania SQL, SOQL, SOSL. W trakcie budowania raportów w Salesforce Einstein Analytics tworzymy oraz modyfikujemy zapytania SAQL.


Rezultaty

Owocem naszej pracy jest zapewnienie technicznego oraz biznesowego wsparcia wszystkim użytkownikom platformy Salesforce w organizacji. Poprzez rozwiązywanie problemów napotykanych podczas codziennej pracy z Salesforce, monitorujemy i wspieramy integrację z innymi systemami zintegrowanymi z platformą w chmurze. Przeprowadzamy masowe operacje na danych, jesteśmy w stałym kontakcie z zespołami zapewniającymi wsparcie terytorialne, developerami oraz testerami. 


 

Ludzie tego projektu

Kamil ​

Salesforce Global Support

Aleksandra

​Application Maintenance

Marek​

Salesforce Global Support