Zobacz jak wygląda nasz proces rekrutacji

Proces rekrutacji Experience Hires oparty jest na rozmowach kwalifikacyjnych. Na tym etapie, Kandydaci nie przechodzą przez testy, a rozmowy opierają się na wywiadzie kompetencyjnym. W trakcie takich spotkań możesz spodziewać się pytań merytorycznych, krótkich business case’ów, czy też pytań sytuacyjnych. Liczba rozmów jest uzależniona od poziomu stanowiska, czy też potrzeb związanych z rolą, na którą aplikujesz. W proces rekrutacji mogą być włączeni, oprócz rekrutera i menedżera zespołu, również inni menedżerowie, a także poszczególni Dyrektorzy, czy Partnerzy PwC.

Typowy proces rekrutacji składa się z trzech etapów: 

1. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem rekrutera i menedżera zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja
2. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem innych menedżerów, czy też z udziałem Dyrektora lub Partnera danej grupy kompetencyjnej w PwC
3. Weryfikacja referencji z poprzednich miejsc pracy

 

 

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas