Financial Crime Unit (FCU)

Financial Crime Unit (FCU) to powstałe w PwC centrum kompetencyjne skupiające najlepszych ekspertów z obszaru Anti-Money Laundering (AML) - dziedziny usług finansowych specjalizującej się w zapobieganiu wprowadzania do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Burzliwe wydarzenia w globalnej polityce i gospodarce na przestrzeni ostatnich lat przewartościowały pojęcie ryzyka i sprawiły, że instytucje finansowe znalazły się pod rosnącą presją ze strony regulatorów.  Wykrywanie prób prania pieniędzy, przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości zorganizowanej i zapobieganie wspieraniu terroryzmu to podstawowe wyzwania stojące przed instytucjami działającymi w nowoczesnym systemie finansowym. Instytucje te o pomoc zwracają się właśnie do PwC Financial Crime Unit.

Jednostka Financial Crime to czwarta tego typu placówka PwC na całym świecie. Pozostałe działają obecnie w Stanach Zjednoczonych, Irlandii Północnej i Indiach.

Location:
Gdańsk, Warszawa 

Jakie projekty realizują eksperci FCU?

Dla naszych klientów - banków i innych uczestników rynku finansowego - coraz większe znaczenie ma dokładanie wszelkich starań, by poznać swych klientów, zidentyfikować osoby stojące za ich środkami oraz określić ryzyko dla wykorzystania oferowanych im usług i produktów  w nielegalnych celach. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pomagamy naszym klientom poradzić sobie z tym obciążeniem oraz wywiązać się z zobowiązań - zarówno wobec regulatorów, jak i wobec społeczeństwa. Efektywny program AML to dla naszych klientów nie tylko realne korzyści finansowe w postaci uniknięcia wysokich kar za wykryte nieprawidłowości. Przede wszystkim oznacza on poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji - wiedzę, że posiada się solidne zabezpieczenie przed działalnością przestępców.

Projekty, które realizuje FCU są bardzo różnorodne -  pracujemy dla dużych, globalnych banków oraz dla mniejszych, bardziej lokalnych instytucji. Nasze zespoły pracowały m. in. nad stworzeniem procedur "Know-Your-Client" (KYC) na potrzeby przeglądu całych populacji klientów wysokiego ryzyka, dokonywały analizy aktywności na kontach klientów w poszukiwaniu czerwonych flag, wyszukiwały i dokumentowały występowanie wśród klientów banku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz pracowały nad usprawnianiem i automatyzowaniem istniejących procesów u naszych klientów.

View more

Dlaczego warto dołączyć do FCU?

Szukamy tych przed którymi nic się nie ukryje!

W realiach zmieniającego się rynku finansowego, niezliczonych transakcji, różnych typów i struktur podmiotów prawnych, skomplikowanego prawodawstwa i coraz to nowych sposobów omijania prawa przez przestępców, naturę pracy specjalistów w Financial Crime Unit  oddaje porównanie do pracy detektywa. Aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, pogłębiona analiza złożonych zestawów danych, umiejętności dostrzegania wzorców podejrzanej aktywności i innych czerwonych flag w skomplikowanej mozaice danych klienckich, kompletowanie materiału "dowodowego" oraz reagowanie na poczynione ustalenia zgodnie z obowiązującymi przepisami - to wszystko elementy codziennej pracy każdego specjalisty w PwC Financial Crime Unit.

View more

Kogo szukamy?

Nie musisz być absolwentem ekonomii i finansów - w PwC Financial Crime Unit szukamy zarówno specjalistów z doświadczeniem jak i absolwentów i  studentów kierunków prawnych, lingwistycznych czy IT.  Praca w FCU to interdyscyplinarna mieszanka z pogranicza finansów, prawa, polityki i kultury, która pozwala osobom wywodzącym się z różnych środowisk świetnie odnaleźć się w naszym centrum.  Najważniejsze dla nas są umiejętności analitycznego myślenia i bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

View more

Co oferujemy?

Naszym Kandydatom oferujemy ścieżki rozwoju, zależnie od ich zainteresowań i posiadanych umiejętności i predyspozycji:
- pogłębianie wiedzy z zakresu AML celem osiągnięcia statusu eksperta (Policy & Compliance SME),
- nabranie kompetencji pozwalających efektywnie zarządzać zespołami (TL),
- budowanie wiedzy z zakresu analizy i optymalizacji procesów (Process SME),
- projektowanie oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla branży finansowej (Technology),
- poznanie zasad project management by technicznie i merytoryczne wspierać dostarczane w FCU projekty (PMO) 

View more

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas