Zobacz, jaka ścieżka kariery czeka Cię w PwC!

To dzięki naszym pracownikom świadczymy usługi najwyższej jakości i nasza firma nieustannie się rozwija.

Rozpoczynając pracę w PwC od początku wiesz, jakie będą kolejne etapy Twojej kariery, i co najważniejsze - masz realny wpływ na jej rozwój. Raz w roku razem z przełożonym wyznaczasz cele, które konsekwentnie realizowane prowadzą Cię do awansu na coraz wyższe stanowiska.

Praktykant

W zależności do zespołu, do którego dołączysz, praktyki w PwC trwają od 3 do 9 miesięcy. Na praktyki mogą aplikować absolwenci i studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci i absolwenci studiów drugiego stopnia. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego - najważniejsze są dla nas zdolności analityczne, umiejętności logicznego myślenia i chęć rozwijania swoich umiejętności. Praktyki w PwC są zawsze płatne, oferujemy także kartę Mltisport. Na praktykach będziesz mógł aktywnie włączyć się w pracę swojego zespołu, wykonując odpowiedzialne zadania. Zaprosimy Cię do udziału w projektach i wsparcia bardziej doświadczonych kolegów. Od pierwszego dnia w PwC będziesz uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych, a jeżeli będziesz dobrze realizował powierzane Ci zadania, po zakończeniu praktyk zaproponujemy Ci pracę na stałe na stanowisku Konsultanta!

Konsultant

Konsultantami zostają absolwenci szkół wyższych, a także osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Na tym stanowisku będziesz uczestniczył w pracach audytorskich i doradczych wykonując powierzane Ci czynności pod okiem Starszych Konsultantów. Na tym etapie kariery poznasz odpowiednie narzędzia i metodologię oraz specyfikę pracy w danym zespole.

Starszy Konsultant

Po zdobyciu doświadczenia w pracy na różnych projektach, zazwyczaj po około 2 do 4 lat, obejmiesz stanowisko Starszego Konsultanta. Oprócz obowiązków merytorycznych, będziesz też koordynować pracę zespołu projektowego.

Menedżer

Stanowisko Menedżera będziesz mógł objąć po około 5 latach pracy, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W codziennej pracy będziesz nadzorował projekty i zarządzał pracą zespołów w danej grupie kompetencyjnej.

Starszy Menedżer

Starszy Menedżer posiada 7-9 letnie doświadczenie zawodowe i odpowiada za szerokie grono  Klientów. Na tym etapie kariery zawodowej powierzane Ci projekty będą więc już dużo bardziej skomplikowane. W codziennej pracy będziesz również zarządzał działaniem większej ilości osób wchodzących w skład zespołów projektowych.

Dyrektor

Stanowisko Dyrektora będziesz mógł objąć mając 9-10 letnie doświadczenie zawodowe. Do głównych zadań na tym stanowisku należy planowanie strategii rozwoju w ramach danego portfolio Klientów. Dyrektor identyfikuje nowe możliwości rozwoju usług naszej firmy, a także reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi Klientami w ramach danych grup branżowych.

Partner

Partnerem PwC można zostać po około 10 latach pracy w firmie. Jako Partner będziesz odpowiedzialny za podejmowanie strategicznych decyzji, planowanie budżetu i realizację celów finansowych firmy. Partnerzy zajmują się również rozpoznawaniem nowych możliwości rozwoju biznesu, a w szczególności pozyskaniem nowych Klientów i rozszerzaniem oferty usług naszej firmy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt kariera

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas