Doradztwo podatkowo-transakcyjne

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania podatkowe i prawne oparte na najnowszych trendach i zaawansowanej technologii IT.

Pomagamy redukować obciążenia finansowe naszych Klientów, minimalizujemy ryzyko podatkowe, usprawniamy proces zarządzania.  Wszystko po to, by firma mogła dostosować się do zmiennego otoczenia biznesowego i szybko reagować na dynamiczne otoczenie rynkowe. Dołączając do jednego z zespołów poznasz działania z zakresu wsparcia transakcyjnego i zobaczysz, jak doradzamy przy transakcjach kupna i sprzedaży podmiotów gospodarczych.

Lokalizacje:

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań 

Zobacz na czym polega praca w Doradztwie Podatkowo-Transakcyjnym!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Zespoły w ramach Doradztwa Podatkowo-Transakcyjnego

Zespół ds. podatków pośrednich

Zespół Podatków Pośrednich oferuje kompleksową obsługę w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, ceł i handlu zagranicznego, podatków ekologicznych oraz opłat wynikających z prawa autorskiego. Świadczone przez nas usługi doradztwa ukierunkowane są na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz uzyskanie materialnych oszczędności przez naszych Klientów w wyniku optymalizacji rozliczeń z tytułu podatków pośrednich.

Usługi Zespołu Podatków Pośrednich realizowane są w oparciu o efektywne metody pracy, dostosowane do specyfiki poszczególnych projektów. W szczególności opracowaliśmy unikalne metody doradztwa podatkowego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces analizy danych. Dołączając do tego zespołu zdobędziesz doświadczenie zarówno w zakresie problematyki danego podatku, jak i w zakresie zagadnień specyficznych dla wybranych branż, co pozwoli Ci wypracowywać rozwiązania uwzględniające praktyczne uwarunkowania działalności gospodarczej!

View more

Zespół ds. podatków bezpośrednich

Zespół ds. podatków bezpośrednich realizuje projekty między innymi w następujących dziedzinach: bieżące doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; planowanie podatkowe; restrukturyzacje w grupach kapitałowych; przeglądy podatkowe; wsparcie zespołu audytowego w weryfikacji rozliczeń podatkowych badanych klientów; reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Z uwagi na realizację kompleksowych projektów, członkowie zespołu mają możliwość rozwoju nie tylko w obszarze podatków bezpośrednich, ale i w innych obszarach, takich jak podatek VAT, podatek od nieruchomości, podatek PIT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

View more

Zespół cen transferowych

Zespół Transfer Pricing (TP) doradza klientom należącym do grup kapitałowych, którzy dokonują istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. Transakcje takie muszą być dokonywane na warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Celem tych przepisów jest przeciwdziałanie zjawisku transferowania zysków / dochodów podatkowych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy krajami.
Zespół TP pomaga naszym klientom ustalać rynkowe warunki w transakcjach wewnątrzgrupowych oraz wypełniać obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie.

Dołączając do tego zespołu będziesz miał możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Poznasz specyfikę projektów i przepisów dotyczących cen transferowych, będziesz współpracować głównie z dużymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi,  codziennie będziesz miał kontakt z osobami pracującymi za granicą, zarówno po stronie klienta, jak i w zagranicznych biurach PwC.

View more

Zespół ds. Międzynarodowego Prawa Podatkowego

Zespół ds. Międzynarodowego Prawa Podatkowego świadczy usługi doradcze w zakresie zagadnień dotyczących podatkowych aspektów działalności o charakterze międzynarodowym. Specjaliści z tego Zespołu pomagają krajowym i zagranicznym firmom w znacznej redukcji obciążeń podatkowych, a tym samym w poprawieniu wyniku finansowego i usprawnieniu procesu przepływów pieniężnych. Efektem świadczonych przez ten Zespół usług są rzeczywiste oszczędności podatkowe osiągnięte przez naszych Klientów lub minimalizacja ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności o charakterze międzynarodowym.

Dołączając do tego zespołu będziesz miał możliwość pracy dla klientów z różnych branż, z Polski i z zagranicy. Będziesz pracował z doradcami podatkowymi należącymi do najlepszych specjalistów, łączących specjalistyczną wiedzę w dziedzinie polskich przepisów podatkowych i międzynarodowego prawa podatkowego. Będziesz implementował innowacyjne rozwiązania i realizował ciekawe projekty!

 

View more

Zespół fuzji i przejęć działu doradztwa podatkowego

Zespół ds. fuzji i przejęć działu doradztwa podatkowego zajmuje się doradztwem podatkowym (z elementami prawnymi oraz biznesowymi) w związku z szeroko rozumianymi transakcjami, tj. przejęcia spółek przez inne spółki/fundusze, restrukturyzacje i reorganizacje przedsiębiorstw, transfer biznesu w ramach rodziny.

Klienci i zadania stawiane przed Tobą będą niestandardowe, wymagające myślenia wykraczającego ponad zwykłe doradztwo podatkowe, co z pewnością przyniesie ogromną satysfakcję w Twojej codziennej pracy. To praca na największych transakcjach w kraju i z pierwszych stron gazet!

View more

Zespół IT Based Tax Consulting

Głównym celem tego zespołu jest wykorzystanie możliwości systemów informatycznych w doradztwie podatkowym. Zespół IT Based Tax Consulting (ITBC) przygotowuje rozwiązania związane bezpośrednio z systemami finansowo-księgowymi (m.in. klasy ERP), pozwalające na optymalizację procesów podatkowych, jak również minimalizację ryzyk w obszarze kalkulacji zobowiązań podatkowych oraz raportowania podatkowego.

View more

Zespół ds. podatków od nieruchomości

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, wyzwania przed jakimi staje sektor nieruchomości, mają charakter coraz bardziej złożony. Specyficzne dla tego rynku obszary działalności takie, jak np. działalność deweloperska, zarządzanie nieruchomościami, opracowywanie optymalnej struktury podatkowej inwestycji, to obszary, jakimi zajmuje się zespół ds. podatków od nieruchomości.

 

View more

Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg

Zespół Innowacji i B + R, Dotacji i Ulg zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w ich strategicznych działaniach związanych z obszarami innowacyjności i inwestycji. Usługi, jakie świadczy ten zespół to m.in. pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów naszych Klientów, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, tworzenie mostów pomiędzy startupami, nauką i biznesem, wsparcie w realizacji największych projektów inwestycyjnych czy doradztwo w zakresie lokowania inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym zespole nie ma miejsca na nudę i powtarzalność! Będziesz kreował przyszłość, a nie ją biernie obserwował. Dołączysz do zespołu pracującego przy najbardziej medialnych projektach inwestycyjnych i badawczych, a dzięki różnorodności realizowanych projektów poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w przeróżnych sektorach. Będziesz pomagał klientom finansować ich plany innowacyjne i inwestycyjne. Jako pierwszy będziesz wiedział, nad czym pracują firmy -  co nas, użytkowników, czeka w przyszłości!

View more

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas