Doradztwo transakcyjne

Strategie zakupu spółki, uwarunkowania potransakcyjne, łączenie podmiotów, przejęcia, alianse strategiczne, rozszerzenie działalności na rynku międzynarodowym…transakcje kapitałowe to temat skomplikowany i obszerny.

Dlatego tak istotne jest, aby od początku do końca procesu nasi Klienci mogli liczyć na kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Kiedy mowa o maksymalizacji zwrotu z inwestycji nie ma miejsca na improwizację. Dołącz do zespołu wykwalifikowanych ekspertów i ucz się od najlepszych! 

Lokalizacje:

Warszawa 

Zobacz na czym polega praca w Doradztwie Transakcyjnym!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Zespoły w ramach Doradztwa Transakcyjnego

Zespół doradztwa finansowego

W ramach tego zespołu funkcjonują dwie wyspecjalizowane grupy - grupa wycen i grupa ds. fuzji i przejęć. Grupa wycen przeprowadza szacunki związane z kupnem i sprzedażą aktywów i wyodrębnieniem części działalności. Grupa ds. fuzji i przejęć świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z transakcjami – od planowania po realizację.

Praca w tym zespole polega na pomocy naszym Klientom w poszukiwaniu podmiotów do przejęcia i pozyskiwaniu środków na finansowanie transakcji. Nasi eksperci doradzają w zakresie: prywatyzacji, wejścia na nowe rynki i dywersyfikacji działalności. To doskonała szansa na zdobycie wszechstronnej wiedzy i uczestniczenie w głośnych na rynku transakcjach finansowych!

View more

Zespół ds. nieruchomości

Usługi związane z rynkiem nieruchomości dzielą się na dwie kategorie: Doradztwo Transakcyjne oraz Zarządzanie Aktywami.
W ramach tej pierwszej kategorii zespół ekspertów PwC zapewnia pomoc w trakcie zakupu nieruchomości, polegającą na analizie potencjalnego przedmiotu transakcji w ramach szerokiego zakresu usług due diligence. Obszary badania obejmują kwestie podatkowe, finansowe oraz komercyjne. Eksperci wspierają klientów podczas dokonywania przejęć i fuzji, dywersyfikacji portfela oraz w trakcie wchodzenia na rynki kapitałowe. Nasza rola doradcza nie kończy się na etapie zakupu nieruchomości, lecz jest kontynuowana także po jej nabyciu. Celem naszych konsultantów jest podniesienie wartości aktywów oraz zwiększenie generowanych przez nią dochodów (w przypadku nieruchomości inwestycyjnych).

W zespole ds. Nieruchomości zdobędziesz praktyczną wiedzę  z obszaru wyceny nieruchomości komercyjnych, due diligence nieruchomości komercyjnej bądź spółki celowej, a także nauczysz się dokonywać profesjonalnych analiz rynku nieruchomości. To doskonała szansa na zdobycie wyspecjalizowanego doświadczenia od najlepszych ekspertów na rynku!

View more

Śledztwa i ekspertyzy gospodarcze

Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym to trudna i odpowiedzialna praca. Celem naszych ekspertów jest zapobieganie tego typu malwersacjom i pomoc firmom z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Do obowiązków tego zespołu należy również udzielanie wsparcia Klientom zaangażowanym w spory sądowe, poprzez przygotowanie analiz finansowych

Korupcja, sprzeniewierzenia majątku i pranie pieniędzy to tylko niektóre z tematów, którymi będziesz zajmował się w tym zespole. Chcesz mieć angażującą pracę, brać udział w najciekawszy projektach? Aplikuj!

View more

Zespół doradzania instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom prywatnym przy projektach związanych z realizacją zadań publicznych

Duże projekty infrastrukturalne to duże pieniądze i jeszcze większe zobowiązania. Eksperci pracujący w ramach naszego zespołu doradzają instytucjom, przedsiębiorstwom i władzom publicznym oraz firmom prywatnym, jak wyjść obronną ręką z tego typu inwestycji. W ramach świadczonych usług oferujemy m.in. opracowanie optymalnej struktury transakcji, przygotowanie modelu finansowego oraz wsparcie w  negocjacjach pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu.

Pracując w zespole TIPS będziesz uczestniczył w najbardziej prestiżowych projektach! Byliśmy m.in. doradcą Komitetu ds. Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 i przygotowywaliśmy prezentacje miast na potrzeby aplikacji, która przyczyniła się do przyznania organizacji turnieju Polsce. Aplikuj!

View more

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas