Zarządzanie ryzykiem

Pracując w jednym z zespołów zarządzania ryzykiem będziesz wspierał naszych klientów w identyfikacji, rozumieniu i zarządzaniu ryzykiem.

Twoim zadaniem będzie znalezienie właściwej równowagi pomiędzy ryzykiem a możliwościami. Zespoły w ramach RAS realizują projekty doradcze i audytowe, w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, kontrole systemowe i procesowe, audyt wewnętrzny oraz bezpieczeństwo informacji. Nasi specjaliści przeglądają procesy biznesowe oraz systemy informatyczne pod kątem najlepszych praktyk rynkowych, i identyfikacji potencjalnych słabości. Zespoły RAS wspierają także wdrażanie projektów na rzecz innych działów PwC, jak również biur zagranicznych PwC. 

Praca w RAS wymaga krytycznego spojrzenia na dostępne źródła informacji, dokładności i sumienności, ale również kreatywności w szukaniu nieszablonowych rozwiązań. W trakcie praktyki będziesz pracować nad projektami dla największych firm polskich oraz zagranicznych, reprezentujących różne branże, m.in.: produkcyjną, FMCG, usług finansowych czy mediową. Sprawdź, czym dokładnie zajmują się poszczególne zespoły Zarządzania ryzykiem i dołącz do jednego z nich!

Lokalizacje:

Warszawa

Zobacz na czym polega praca w Zarządzaniu Ryzykiem!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Zespoły w ramach Zarządzania Ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem w instytucjach finansowych

Zespół Risk Assurance FS zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Nasi specjaliści wspierają audyt finansowy w ocenie środowiska IT, sprawdzają, czy firmy z sektora finansowego funkcjonują zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi instytucji nadzorujących, prowadzą projekty mające na celu ocenę systemu zarządzania oraz systemu kontroli wewnętrznej jak również przeglądają procesy biznesowe/IT pod kątem ryzyka oraz możliwości ich usprawnienia. 

Aplikując do RAS FS będziesz miał możliwość dołączenia do zespołów realizujących różnorodne projekty w ramach sektora finansowego i poznania w praktyce takich obszarów jak zarządzanie ryzykiem, ład korporacyjny, audyt wewnętrzny, Compliance. Poznasz sposoby funkcjonowania różnych procesów biznesowych. Jeżeli masz zacięcie biznesowe i wykształcenie ekonomiczne, informatyczne lub pokrewne- ten zespół jest dla Ciebie!

View more

Zarządzanie Ryzykiem i Audyt Wewnętrzny w sektorze niefinansowym

Jak pomagamy naszym klientom zabezpieczyć ich biznes przed ryzykami? 

W naszym zespole RCIA (Risk, Controls, Internal Audit) wcielamy się w rolę doradcy, audytora zewnętrznego lub audytora wewnętrznego i wyruszamy do naszych klientów na misję. Spotykamy się i przeprowadzamy wywiady z kierownictwem spółki, jej pracownikami, żeby sprawdzić skuteczność i efektywność systemu kontroli wewnętrznej. Pomagamy również w tworzeniu i wdrażaniu takich systemów. Oznacza to, że wspieramy naszych klientów poprzez identyfikowanie ryzyk, ich ocenę oraz zmniejszenie możliwości ich wystąpienia, poprzez tworzenie i wdrożenie kontroli (lub świadomą akceptację istniejącego ryzyka). Jednak systemy kontroli wewnętrznej nie działają w próżni. Tworzymy je poznając i analizując procesy działające u naszych klientów. Są to zarówno procesy biznesowe jak i procesy IT, które również oceniamy i optymalizujemy, co jest kolejnym rodzajem usługi, którą świadczymy. 

Wspieramy również naszych kolegów i koleżanki z zespołu audytu finansowego w trakcie badania sprawozdań finansowych. W ramach tego zadania poznajemy i analizujemy środowisko informatyczne klienta i oceniamy wpływ zarządzania architekturą IT oraz wytypowanych systemów informatycznych na sprawozdanie finansowe. Rozmawiamy z naszymi klientami o tym czy systemy, które są wdrożone w firmie skutecznie i optymalnie wspierają prowadzony przez nich biznes, a dane przetwarzane przez te systemy i środki, którymi firma zarządza, są bezpieczne. Oceniamy kondycję, skuteczność funkcji i sposób zarządzania środowiskiem IT w firmie.  Przekazujemy rekomendacje wdrożenia i często je realizujemy na prośbę klienta, dostosowując środowisko IT do potrzeb biznesowych. 

W naszym zespole rozwijają się specjaliści z zakresu IT,  jak również specjaliści z zagadnień biznesowych. Jednak bez względu na to, czy bliższe są Ci zagadnienia IT, czy procesy biznesowe, warto dołączyć do naszego Zespołu! Będziesz mieć szansę na zdobycie różnorodnej wiedzy, nauczyć się profesjonalnego spojrzenia zarówno na procesy biznesowe, jak i informatyczne. Wnikliwie poznasz jak działają firmy z różnych branż i sektorów gospodarki, od sektora FMCG i znanych amerykańskich brandów po sektor energetyczny i wydobywczy (w tym górnictwo, paliwa i gaz) oraz media i rozrywkę: branżę filmową, stacje telewizyjne i radiowe. Dołączając do nas możesz liczyć na ciekawą i rozwojową pracę w międzynarodowym środowisku.

View more

Zarządzanie Ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji systemów informatycznych oraz automatyki przemysłowej

Zespół przeprowadza  przeglądy bezpieczeństwa firmy na poziomie organizacyjnym, procesowym, i technologicznym. CyberSecurity przeprowadza także testy penetracyjne, które polegają na sprawdzeniu bezpieczeństwa systemów webowych i aplikacji.

Pracując w tym zespole zdobędziesz praktyczne umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT. Nauczysz się nie tylko wykrywać cyber przestępstwa, ale przede wszystkim tak zabezpieczyć systemy informatyczne, żeby nie dopuścić do sytuacji, w których takie przestępstwo ma szansę się pojawić. Będziesz miał szansę zdobyć doświadczenie pracując przy różnorodnych i wymagających nieszablonowego myślenia projektach dla klientów z Polski i zagranicy (m.in. region CEE).

View more

Zarządzanie Ryzykiem w zakresie procesów, systemów i organizacji obszaru IT.

Główne specjalizacje tego zespołu to:
- przeglądy systemów informatycznych i procedur stosowanych w działach informatycznych badanych firm oraz ocena ich zgodności z dobrymi praktykami,
- przegląd procesów biznesowych/IT pod kątem ryzyka i testowanie powiązanych z nimi mechanizmów kontrolnych, a także ich optymalizacja poprzez efektywne wykorzystanie narzędzi IT,
- ocena bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych,
- ocena efektywności zarządzania działami IT,
- doradztwo przy wdrożeniach i rozwoju systemów IT,
- analiza zgodności systemów IT z regulacjami prawnymi np. wymogami Ustawy o rachunkowości, regulacjami podatkowymi, Ustawą o ochronie danych osobowych.

Praca w tym zespole to możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu  identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem informatycznym dla największych klientów w Polsce i za granicą. To szansa rozwoju umiejętności i zdobycia praktycznego doświadczenia w bardzo szerokim zakresie, od audytu i zarządzania ryzykiem IT po biznesowe doradztwo operacyjne.

View more

Zarządzanie Ryzykiem w projektach związanych z analizą danych oraz ich wizualizacją

RAS Data jest unikatowym, działającym jak startup, zespołem w ramach działu Risk Assurance Services. Razem tworzymy nowe produkty analityczne i ofertę dla naszych Klientów, które skupiają się wokół szeroko rozumianej analizy i wizualizacji danych.

Pracując z nami masz szansę zdobyć doświadczenie przy różnorodnych i wymagających nieszablonowego myślenia projektach m.in. z obszaru analityki dużych zbiorów danych finansowo-księgowych, budowania innowacyjnych aplikacji do wizualizacji oraz optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii PwC Process Intelligence. 

Ponadto bez problemu poszerzysz swoje horyzonty, zdobywając wiedzę z zakresu technologii wykorzystywanych w Data Science (np. SQL, R, Python, Qlik Sense, Qlik View, Tableau).

View more

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Warszawa, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas