Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych

Czy jesteś gotowy na nowe podejście do ochrony danych osobowych?

24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie UE, które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie jest stosowane wprost, dlatego jest wiążącym prawem dla wszystkich przedsiębiorców (i zastąpi przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych).

Obecnie trwa okres ustanowiony dla przedsiębiorców na wdrożenie wymagań rozporządzenia, które w pełni stosowane będzie od 25 maja 2018 roku.

Nowe prawo – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych(RODO) wprowadzi wiele zmian w podejściu do ochrony osobowych, między innymi:

  • konieczne będzie uwzględnienie ochrony danych osobowych już w fazie projektowania rozwiązań informatycznych
  • obowiązkowe będzie rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  • nałożony zostanie obowiązek przeprowadzania analizy skutków pod kątem ochrony danych osobowych
  • administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do zawiadamiania organu ochrony danych o naruszeniu przepisów

Naruszenie przepisów będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20.000.000 euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.


PwC oferuje wsparcie w spełnieniu obowiązków, które na Państwa firmę nakłada Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

Więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz
Partner
Tel.: +48 12 433 3510
Email

Gerard Karp
Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat
Tel.: +48 502 184 707
Email

Arwid Mednis
Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny
Tel.: +48 510 087 786
Email

Marcin Makusak
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 718
Email

Obserwuj nas