Koronawirus: pomoc w zarządzaniu kryzysowym w firmie

Wspieramy firmy dotknięte koronawirusem. Dowiedz się jak możemy pomóc zapewnić ochronę i ciągłość działania Twojego biznesu

Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 zostało uznane przez Światową Organizacje Zdrowia za globaną pandemię. W miarę rozwoju sytuacji międzynarodowej wszystkie organizacje stoją przed krytycznymi wyzwaniami, na które muszą szybko reagować.

Przechodzimy przez ten proces w ramach PwC oraz wspierając klientów w bieżącym zarządzaniu sytuacją kryzysową. Aby pomóc Twojej firmie w sprawnym radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją i podzielić się naszym doświadczeniem przygotowaliśmy "pakiet kryzysowy" w kilku kluczowych dla przedsiębiorstw obszarach.

Sprawdź, w jakich obszarach możemy się podzielić naszym doświadczeniem

 • Szybkie dostosowanie modelu sprzedaży i obsługi do zmian w potrzebach i zachowaniach klientów (szybka budowa alternatywnych kanałów sprzedaży, argumentacja wartości, wsparcie)
 • Rewizja modeli cenowych uwzględniająca ryzyko operacyjne po stronie sprzedawcy i klientów (model naliczania opłat/cen)
 • CX/Lojalność - rewizja stawianych celów i warunków korzystania z przywilejów w kontekście zmienionych modeli zachowań/zakupów pozwalająca na utrzymanie lojalności oraz umocnienie więzi z dostawcą
 • Budowa naprawczych strategii sprzedażowych/cenowych/promocyjnych/lojalnościowych pozwalająca na szybki powrót do operacyjności po kryzysie
 • Modelowanie alternatywnych scenariuszy łańcucha dostaw (alternatywne źródła zaopatrzenia, trasy, punkty składowania)
 • Symulacja alokacji produkcji i zapasów w różnych scenariuszach
 • Analiza kosztów i ryzyk alternatywnych scenariuszy
 • Przegląd prawny i podatkowy obejmujący kwestie celne, akcyzowe, związane z VAT i podatkami międzynarodowymi
 • Budowanie planów działania i wsparcie we wdrożeniu
 • Zaangażowanie dodatkowych providerów logistycznych
 • Analiza sytuacji płynnościowej spółki i określenie w sytuacji kryzysowej zapotrzebowania na nowe finansowanie
 • Przygotowanie planu ograniczenia kosztów stałych, poprawy efektywności, optymalizacji kapitału obrotowego
 • Pozyskanie finansowania ratunkowego lub wdrożenie innych działań w celu pokrycia luki płynnościowej
 • Zarządzenie krytycznymi procesami firmy w sytuacji braków kadrowych - PMO sztabów kryzysowych, personel księgowy, finansowy, compliance, audyt wewnętrzny,  IT, cyberbezpieczeństwo
 • Składanie zeznań PIT elektronicznie
 • Prawo pracy i RODO - prowadzenie bieżących działań wobec pracowników
 • Komunikacja z pracownikami
 • Wprowadzanie regulacji pracy zdalnej i rozliczeń w tym zakresie
 • Wprowadzenie rozwiązań z zakresu elastycznego czasu pracy
 • Bieżące wsparcie prawne w zarządzaniu kryzysowym i zgodności działań firmy z prawem
 • Wsparcie prawne w analizie, negocjacji i renegocjacji umów handlowych - terminy dostaw, terminy płatności, odszkodowania i kary umowne
 • Analizy możliwości i skutków zastosowania umownych lub ustawowych klauzul siły wyższej
 • Asysta w sporach sądowych związanych z niewykonaniem umowy lub odstąpienia od niej z powołaniem się na siłę wyższą
 • Wsparcie w zakresie restrukturyzacji lub ochrony przed wierzycielami w przypadku utraty płynności przedsiębiorcy
 • Wsparcie w zapewnieniu compliance z obowiązującymi przepisami i regulacjami specjalnymi
 • Pomoc w przypadkach zapewnienia compliance z zagranicznymi przepisami, gdy pracownicy lub towary zostaną zatrzymane za granicą
 • Asysta w wyliczeniach oraz składaniu deklaracji i informacji podatkowych CIT, VAT, PIT, akcyza, cło, podatki lokalne
 • Ocena poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania wdrożonych mechanizmów pracy zdalnej i tymczasowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych wdrożonych podczas reakcji na kryzys
 • Analiza kluczowych ryzyk związanych z ciągłością działalności
 • Identyfikacja i monitorowanie nowych zagrożeń i cyberataków wykorzystujących nadzwyczajność sytuacji kryzysowej
 • Doskonalenie mechanizmów zabezpieczeń 
 • Wsparcie w reagowaniu na incydenty cyberbezpieczeństwa

Zgłoś problem

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Grzegorz Łaptaś

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 513 092 846

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Ewelina Niewińska

Dyrektor Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Obserwuj nas